FøyenFrokost 13. juni – Rapportering etter åpenhetsloven trinn for trinn – lovens krav og best practice

Seminar torsdag 13. juni kl. 08:15 Dronning Eufemias Gate 8
0191 Oslo

I 2024 vil tilsynet med åpenhetslovens krav skjerpes, og deadlinen for ny redegjørelse nærmer seg. Den 13. juni 2024 inviterer vi til til FøyenFrokost i samarbeid med Elkjøp Nordics og Framtiden i våre hender, om hva en god redegjørelse bør inneholde. Seminaret vil gi faglig påfyll knyttet til lovens minstekrav, kvaliteten i innholdet og hvordan sikre at kommersielle hensyn og åpenhet blir ivaretatt ved utformingen.

Under seminaret vil vi rette oppmerksomheten mot:

– Åpenhetslovens krav til redegjørelsen
– Praktiske råd om innholdet i redegjørelsen – best practice
– Vurdering av kommersielle hensyn og åpenhet
– Konsekvenser av å ikke oppfylle kravene

 

PÅMELDING HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering og mingling fra kl. 08:00-08:15.

Tid: Torsdag 13. juni 2024 kl. 08:15 – 09:00
Sted: Dronning Eufemias gate 8

 

 

Carin Leffler er spesialrådgiver i Framtiden i våre hender. Organisasjonen var blant de sterkeste pådriverne for å innføre åpenhetsloven. Leffler vil dele hva organisasjonen mener bør være hovedfokuset ved virksomhetenes rapportering.

Sofie Ambjörn-Christiansen
, Head of Risk & Compliance i Elkjøp Nordics AS, vil dele praktiske erfaringer med utarbeidelsen av Elkjøps redegjørelse og hvordan Elkjøp har balansert hensynet til åpenhet opp mot kommersielle hensyn.

Astrid Dovland og Ole André Oftebro fra Føyen har omfattende erfaring med å hjelpe virksomheter med å oppfylle åpenhetslovens krav. Gode redegjørelser reduserer antallet informasjonskrav, reduserer risiko for negativ publisitet, tilsyn og sanksjoner. I tillegg kan god rapportering styrke omdømmet og tilliten i markedet.