Publisert: 31. mars 2017

Arbeidsrettslig nytt fra Stortinget

Det ligger fire saker til behandling i arbeids- og sosialkomiteen – tre fra opposisjonen og ett fra regjeringen.

Arbeidspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har foreslått at arbeidsmiljøloven skal gjøres gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel.

Bakgrunnen for forslaget er at noen aktiviteter fra fartøy anses som ordinær skipsfart, og det er uklart hvilke tilsynsmyndigheter som har ansvar, særlig i de tilfellene der fartøyene er registrert i andre land enn Norge. I følge forslagsstillerne utnyttes dette når arbeidet skal organiseres. Arbeidstakerne får dermed ikke de rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven. Særlig er ansettelsesform (midlertidig, ringevikar, fast), turnusplaner, arbeidstid og nattarbeid fremhevet. Det er uklart hvilket regelverk som gjelder, og hvilke tilsynsmyndigheter som kan påse at arbeidsmiljø og –vilkår er i tråd med regelverket. Forslaget vil innebære at alt tilsyn blir tillagt Petroleumstilsynet.

Forslaget kan lese i sin helhet her.

SV har fremmet et forslag om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser ved sykdom eller arbeidsløshet.

Fosterforeldre mottar fosterhjemsgodtgjørelse i form av arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning. Fosterhjemsgodtgjørelsen går imidlertid til fratrekk i en del trygdeytelser, som eksempelvis arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Dette kan, i følge SV, få store økonomiske konsekvenser for fosterfamilier som rammes av sykdom.

Forslaget kan leses i sin helhet her.

Det siste forslaget fra opposisjonen er fra Venstre, og dreier seg også om økonomisk forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav.

Forslaget inneholder mye av det samme som SVs forslag, men i tillegg at fosterhjemsforeldre må anses som ordinære arbeidstakere. Føyen Torkildsen har tidligere skrevet om dette i lys av Høyesteretts dom mot Ålesund kommune. Det er Føyen Torkildsens vurdering at fosterhjemsforeldre som hovedregel må anses som arbeidstakere, altså i tråd med forslaget.

Venstre foreslår i resultat det samme som SV; fosterforeldre skal ikke få graderte trygdeytelser som følge av at de mottar godtgjørelse fra kommunen for fosterhjemsoppdraget.

Forslaget kan leses i sin helhet her

Det siste forslaget som ligger til behandling i komiteen, er forslag om ny pleiepengeordning for foreldre med alvorlig syke barn.

Regjeringen har siden høsten 2013 jobbet med en ny pleiepengeordning. Den nye ordningen innebærer at flere foreldre enn i dag kan være hjemme med alvorlig syke barn. Bl.a. utvides grensen for ordningen, slik at barn over 12 år omfattes. I tillegg legger den nye pleiepengeordningen opp til ytterligere fleksibilitet.

Forslaget kan leses i sin helhet her

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.