Publisert: 29. november 2016

Arbeidsrettslig nytt fra Stortinget

Arbeids- og sosialkomiteen har til behandling et forslag fra Senterpartiet om å stramme inn reglene om innleie av bemanning fra vikarbyrå. 

Det er som hovedregel kun anledning til å leie inn bemanning fra vikarbyrå dersom arbeidet er av midlertidig karakter, eller dersom det er behov for midlertidig å utføre andre arbeidstakeres oppgaver (vikariat).

Loven åpner likevel for at det kan leies inn bemanning uten at disse vilkårene er oppfylte. Vilkåret er da at bedriften må være bundet av tariffavtale, og avtale om tidsbegrenset innleie må inngås med tillitsvalgt som representerer mer enn halvparten av arbeidstakerne i den aktuelle stillingskategorien.

En tariffavtale, eller overenskomst, er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. En fagforening er enhver sammenslutning av arbeidstakere som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor arbeidsgiveren. Med andre ord stilles det ikke strenge krav til innholdet i en tariffavtale. Det er også lav terskel for at arbeidstakerne anses å utgjøre en fagforening. Det stilles ingen vilkår om at fagforeningen må være en del av en arbeidstakerorganisasjon, eller ha noen annen form for formell struktur. I prinsippet kan de tre arbeidstakerne som alltid sitter sammen på lunsjrommet og diskuterer overtidstillegget, være å anse som en fagforening. Den som blir jaget inn på sjefens kontor for å fremsette krav om høyere overtidstillegg, kan anses som tillitsvalgt. Papiret han signerer på, hvor arbeidsgiveren forplikter seg til å betale høyere overtidstillegg, blir en tariffavtale.

Senterpartiet har tidligere foreslått å oppheve den særskilte adgangen til å avtale tidsbegrenset innleie fra vikarbyrå med de tillitsvalgte. Forslaget fikk kun støtte fra Sosialistisk Venstreparti, og falt. Senterpartiet foreslår denne gangen at det kun skal være anledning å inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av bemanning fra vikarbyrå dersom virksomheten er bundet av en landsomfattende tariffavtale, og den tillitsvalgte er valgt av medlemmene på grunnlag av en landsomfattende tariffavtale. Alternativt foreslår de at innleie av bemanning fra vikarbyrå kun kan skje dersom det følger av en landsomfattende tariffavtale. Det foreslås ikke å endre adgangen til å leie inn bemanning fra vikarbyrå dersom behovet for innleie skyldes arbeid av midlertidig karakter eller vikariat.

Senterpartiet står alene om forslaget, og det er grunn til å anta at det ikke vil få nødvendig flertall i Stortinget.

Representantforslaget kan leses i sin helhet her.


google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.