Publisert: 28. september 2016 Skrevet av: Advokat Ulrikke Holmøy

Arbeidstakers krav på overtidsgodtgjørelse

Mange arbeidsgivere har kontraktsfestet at arbeidstakeren ikke får overtidsgodtgjørelse. Er dette egentlig lovlig? Er det forskjell på frivillig og pålagt overtid?

Hovedregelen er nei; arbeidstakere kan ikke nektes overtidsgodtgjørelse. Det er kun arbeidstakere med «ledende» eller «særlig uavhengig stilling» som kan unntas fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtidsgodtgjørelse.

Arbeidstakere som ikke oppfyller vilkårene for ovennevnte stillingstyper skal ha overtidsgodtgjørelse tilsvarende minimum 40 % av timelønnen (§ 10-6 (11). Overtidstillegget skal alltid utbetales, mens det kan skriftlig forhåndsavtales at selve overtiden kan avspaseres. Hvis overtiden ikke avspaseres, har arbeidstaker krav på 140 % av timelønnen. Avspaseres overtiden – har arbeidstakeren krav på 40% av timelønnen.

Om en arbeidstaker har en ledende stilling er vanligvis enkelt å fastslå. Typisk for en lederstilling er at vedkommende arbeidstaker har klare lederfunksjoner, et større ansvar eller kan treffe selvstendige avgjørelser, samt at arbeidstaker selv vurderer og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

Å avgjøre hva som anses som «særlig uavhengig stilling» er imidlertid mer krevende. Unntaket vurderes strengt og beror på om arbeidstakeren har overordnede stillinger med f.eks. budsjettansvar eller resultatansvar. Vedkommende må i stor grad styre sin egen arbeidstid og stå særlig fritt til å planlegge hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, når disse skal utføres og hvordan. Arbeidstaker med særlig uavhengig stilling kan også avgjøre hvilke oppgaver som skal delegeres, og lønnsnivået vil normalt gjenspeile at det forventes en arbeidsinnsats utover alminnelig arbeidstid.

Dersom arbeidstakers stilling feilaktig blir klassifisert som særlig uavhengig, kan arbeidstakeren fremsette krav om overtidsgodtgjørelse tre år tilbake i tid. I tillegg kommer krav om feriepenger og pensjonsinnbetaling. Arbeidsgiveravgift vil også arbeidsgiveren måtte betale. Det er derfor viktig at arbeidsgiveren har et bevisst forhold til om den enkelte arbeidstaker i realiteten oppfyller vilkårene for særlig uavhengig stilling/ledende stilling, og dermed om vilkårene for ikke å yte overtidsgodtgjørelse er oppfylt.  

I utgangspunktet spiller det ingen rolle om overtiden er «frivillig». Godtgjørelse for denne skal håndteres som nevnt ovenfor. Arbeidsgivere bør imidlertid innta i arbeidskontrakten at overtid det skal ytes godtgjørelse for skal pålegges av arbeidsgiveren. Dette for å unngå at arbeidstakere på eget initiativ, og uten arbeidsgiverens vitende, arbeider overtid etter eget forgodtbefinnende.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.