Publisert: 25. mai 2016 Skrevet av: Advokat Ulrikke Holmøy

Årets Frontfagsoppgjør

Vårens vakreste eventyr er overstått, og partene i arbeidslivet er kommet til enighet i årets Frontfagsoppgjør. Rammen for årslønnsveksten er på moderate 2,4 % – et ansvarlig oppgjør basert på at norsk økonomi er fortsatt er i en konjunkturnedgang.

Regjeringens bidrag til Frontfagsoppgjøret:

  • Utrede pensjonsspørsmål, herunder arbeidstakers mulighet til å opprette personlig pensjonskonto, individuell pensjonssparing og spørsmål knyttet til håndtering av pensjon ved jobbskifte.
  • Forslag om å utvide permitteringsperioden fra 30 til 52 uker, og øke arbeidsgiverperioden fra 2 til 3 uker.

Utvider permitteringsperioden

Under Frontfagsoppgjøret ba partene i arbeidslivet om at regjeringen så på muligheten for endringer i permitteringsregelverket. Regjeringen svarte positivt, og har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslått å utvide permitteringsperioden fra 30 til 52 uker. Arbeidsgivers lønnsplikt utvides fra to til tre uker.

Arbeidsgivers lønnsplikt i permitteringsperiodens 10 første dager opprettholdes. Etter arbeidsgiverperioden utløper, mottar permitterte arbeidstakere dagpenger. I tillegg vil regjeringen foreslå at ny lønnsplikt tilsvarende fem dager inntrer for arbeidsgiver etter 30 ukers permittering. Deretter vil det ytes dagpenger for 19 nye uker. Regjeringen utvider med andre ord muligheten for å motta dagpenger under permittering med 19 uker. Hensikten med at arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer etter 30 uker, er at arbeidsgiver må vurdere behovet for å beholde kompetansen. Dette skal bidra til å opprettholde nødvendig mobilitet i arbeidsmarkedet. Regjeringen understreker at dette kan være en løsning på kort sikt, og at det i tråd med normal praksis vil være aktuelt å se på andre modeller ved et senere tidspunkt.

Dersom forslaget støttes av Stortinget, vil nye permitteringsregler tre i kraft fra 1. juli 2016.

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.