Publisert: 24. november 2016 Skrevet av: Øyvind Eidissen Ransedokken

Behandling av personopplysninger ved bruk av elektroniske nøkkelkort

Dersom utleier f.eks. bruker elektronisk adgangskontroll til eiendommen, og utleier i den forbindelse registrerer personopplysninger om leietakers ansatte, utløser dette bestemte lovkrav i henhold til personopplysningsloven. Noen av disse lovkravene må reflekteres i en såkalt databehandleravtale mellom utleier og leietaker.

Som «behandling» av personopplysninger anses enhver bruk av opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

For opplysninger som utleier behandler for egne formål, vil utleier være å anse som såkalt behandlingsansvarlig etter loven, mens for opplysninger som kun behandles på vegne av leietaker, vil utleier være en såkalt databehandler.

Denne forskjellen kan illustreres med følgende eksempel: Når utleier for eksempel registrerer og behandler personopplysninger for å føre egen kontroll med at ikke uvedkommende får tilgang til utleiers eiendom (eget formål), er utleier å anse som behandlingsansvarlig, med direkte behandlingsansvar etter loven. Når utleier på den annen side registrerer og behandler opplysninger om nøkkelkort som er nødvendige for å gi den enkelte av leietakers personell riktig adgang til de lokaler leietaker leier, er utleier å anse som en databehandler på vegne av leietaker som behandlingsansvarlig.

Avgjørende for skillet er hvilken av partene som bestemmer formålet med den aktuelle behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes til dette.

Siden utleier for deler av databehandlingen vil være å anse som databehandler, må avtalen også tilfredsstille personopplysningslovens krav til en såkalt databehandleravtale. Disse hensynene er sikret i den foreslåtte kontraktsteksten nedenfor. Dersom utleier overlater deler av databehandlingen som utleier er ansvarlig for til en ekstern leverandør (f.eks. et vaktselskap), må det på tilsvarende vis inngås en databehandleravtale med denne, dvs. en avtale mellom utleier og vaktselskapet.

Den nye standardavtalen inneholder et utkast med veiledning til en slik databehandleravtale.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.