Publisert: 29. juni 2016 Skrevet av: Advokatene Harald Christensen og Henrik Bang

Eiendomsskattetaksering for næringseiendom

Eiendomsskatteloven gir den enkelte kommune adgang til å nedfelle sine egne retningslinjer for takseringen. Oslo kommune er intet unntak, men vi har måttet vente i spenning på Oslos retningslinjer for næringseiendom. Nå er de endelig på plass!

For Næringseiendom vil takseringen basere seg på sjablonger. I retningslinjene er det angitt fem hovedkategorier av næringseiendom; kontor, lager, handel, hotell og parkeringshus. Disse kategoriene er igjen tildelt en særskilt kvadratmeterpris, der kontor rangeres høyest med kr. 52.000.- og parkeringshus lavest med kr. 21.000,-. Merk for øvrig at antall kvadratmeter fastsettes etter bruttoarealet (BTA).

Kvadratmeterprisen skal deretter justeres etter en «sonefaktor», altså hvor i Oslo eiendommen ligger. Hver eiendomskategori er imidlertid tildelt sine respektive sonefaktorer. For kontor er det for eksempel angitt en inndeling fra A til I, der A (Vika og Aker Brygge) har den høyeste sonefaktoren på 1,00 og I (Oslo ytre øst) har det laveste faktortallet på 0,22. Lager er derimot kun inndelt i to soner avhengig av bydelstilhørighet. Som illustrasjon på modellen får vi følgende sjablongtakst for en kontoreiendom på 2.000 BTA beliggende i Oslo ytre øst: Eiendommens BTA (2.000) x kvadratmeterpris (52.000) justert for sonefaktor (0,22) = 22.880.000 ,-.

Enkelte krumspring fra den ordinære soneinndelingen er gjort for visse Handelseiendommer. Der Handelseiendommen er et av de nærmere angitte kjøpesentrene som spesifikt er nevnt, eller ligger i «high street» som det står i retningslinjene, vil man både måtte se bort fra den ellers fastlagte kvadratmeterprisen for handelseiendom og sonejusteringen. Disse eiendommene er tildelt en egen kvadratmeterpris på henholdsvis kr. 57.000,- og kr. 105.000 uten sonefaktorjustering. 

Til slutt skal det fastsettes en «korreksjonsfaktor». En slik korreksjonsjustering gjelder for øvrig også for de angitte kjøpesentrene og «high street» handelseiendommene. Korreksjonsfaktoren er delt inn i en «indre faktor» og en «ytre faktor», og begge inndelingene skal gjøre det mulig å tilpasse taksten til byggets særskilte kvaliteter eller manglende kvaliteter. Det er følgelig lagt opp til en tilpasning, som også forutsettes i loven, til hver enkelt eiendom. Dette er imidlertid en krevende del av takseringen og erfaringsvis er det flere takster som med fordel burde tatt denne justeringen i større grad inn over seg. I Oslo er det i tillegg et voldsomt antall eiendommer som skal takseres, anslagsvis over 10.000 stk. Manglende skjønnsutøvelse må nødvendigvis bli et hett diskusjonstema fremover.

Vi nevner for ordensskyld at det også er fastsatt retningslinjer for verk og bruk, ubebygde tomter, bygg under oppføring og tilordningsregler for festetomter.

 

Avslutningsvis minner vi om at eiendomsskatten i Oslo skal utgjøre 3 promille av takstgrunnlaget. 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.