Publisert: 31. oktober 2017

Endringer i dagpengeregelverket

Solberg-regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett for 2018. Enkelte forslag kan få stor betydning for arbeidstakere; f.eks. forslag til endringer i dagpengeregelverket.

Dagpenger ved bortfall av arbeidsinntekt

Dagpenger skal delvis kompensere for inntektsbortfall som følge av arbeidsledighet. I dag må arbeidstakere tjene minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (grunnbeløpet (G) = 93 634,- per 1. mai 2017) innen utløpet av siste kalenderår (31.12.2016 per nå), eller 3G i løpet av de sist avsluttede kalenderårene, for å ha rett til dagpenger.

Regjeringen ønsker å målrette dagpengeordningen mot arbeidstakere med sterk tilknytning til arbeidslivet, og begrenser derfor opptjeningsperioden til kun å gjelde sist avsluttede kalenderår. Med andre ord vil kun personer som har hatt minst 1,5 G innen utløpet av siste kalenderår ha rett til dagpenger. For å sikre at personer som har vært ute av arbeidslivet på grunn av sykdom eller pleie av alvorlig syke barn, ikke faller utenfor, utvides dagpengeopptjeningen til å omfatte sykepenger, pleiepenger og opplærings- og omsorgspenger.

Dagpenger ved etablering av virksomhet (dagpenger for gründere)

I dag kan det også innvilges dagpenger i inntil 12 måneder ved oppstart av egen virksomhet. Det stilles imidlertid krav om at disse 12 månedene er delt inn i to faser; dagpenger ytes for en såkalt utviklingsperiode på inntil åtte måneder, og en oppstartsperiode på inntil fire måneder. Regjeringen foreslår å fjerne denne inndelingen av dagpengeperiodene for å gjøre ordningen enklere og mer smidig. Tidligere var gründere tvunget til å søke for hver fase. Forslaget er provenynøytralt, som betyr at det ikke innebærer økte eller reduserte kostnader. I fjor utvidet Regjeringen dagpengeordningen ved nyetableringer fra ni til 12 måneder.

Stortingsbehandling

I lys av resultatene fra stortingsvalget, og dermed skiftet i flertallet på Stortinget, er det grunn til å tro at statsbudsjettet vil bli endret ved Stortingets behandling. Det er naturligvis ikke mulig å gi noen sikre spådommer relatert til forhandlingene i Stortinget. Likevel er det grunn til å tro at det kan bli vanskelig for Regjeringen å få flertall for endringer i dagpengeregelverket ved bortfall av arbeidsinntekt. Endringen vil utelukke en del arbeidsledige fra dagpengeordningen.

Dagpenger ved etablering av virksomhet er i all hovedsak en forenkling uten praktisk betydning, og det er vanskelig å se noen umiddelbare hindre for at forslaget skal få flertall.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.