Publisert: 11. januar 2017

Skrevet av:

Advokat og Partner

Forenklinger i personopplysningsforskriften trådt i kraft

Personopplysningsforskriftens bestemmelser om melde- og konsesjonsplikt ble endret fra 1. januar. Endringene gjør at en rekke behandlinger av personopplysninger som tidligere var underlagt melde- og konsesjonsplikt, nå er unntatt. 

Meldeplikten er fjernet for behandling av personopplysninger i forbindelse med

  • adgangskontrollogger
  • kameraovervåking
  • elektronisk kjørebok
  • flåtestyring
  • klientregistre og hvitvaskingsregistre
  • behandling i offentlige organer med hjemmel i lov, og
  • behandling av pasientopplysninger hos helsepersonell med offentlig autorisasjon/lisens.

I tillegg har man fjernet konsesjonsplikten for arbeidsgivers behandling av personopplysninger i forbindelse med varsling av kritikkverdige forhold («whistleblowing») og behandling av personopplysninger ifb. legemiddelovervåking og rapportering av bivirkninger.

Det er fornuftig at melde- og konsesjonsplikt fjernes for disse tilfellene. Behandlingen av personopplysninger er i disse tilfellene er lovpålagt, og det gir liten mening at man har måttet melde fra til Datatilsynet om at man følger gjeldende lover.

Datatilsynet har gjennomgått forskriften for å gjøre forenklinger, som en del av Regjeringens tidstyvprosjekt. Forenklingene vil lette arbeidsbelastningen både for Datatilsynet selv og for virksomheter underlagt regelverket. Samtidig er det grunn til å spørre hvorfor man ikke går lengre når man først gjør endringer. Meldeplikten opphører uansett fra mai 2018 når EUs personvernforordning trer i kraft, bortsatt fra for sikkerhetsbrudd som fortsatt vil være meldepliktig. Konsesjonsplikten vil også bli erstattet med en plikt for behandlingsansvarlige til forhåndsdrøfting og samarbeid med tilsynsmyndighetene i tilfeller der personvernrisikoen er særlig stor.

Det er viktig å understreke at endringene i melde- og konsjesjonsplikten ikke rammer de lovfestede materielle kravene til hvordan man skal behandle og sikre personopplysninger. Disse må man fortsatt ivareta, og de skjerpes ytterligere ved EUs personvernforordning i 2018.

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.