Publisert: 29. november 2016

Foreslår å endre reglene for nattarbeid

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at det kan inngås individuelle avtaler om kveldsarbeid mellom kl. 21.00 og kl. 23.00. Endringsforslaget gir imidlertid begrenset effekt.

I følge arbeidsmiljølovens bestemmelser er arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 å anse som nattarbeid. Som hovedregel er nattarbeid ikke tillatt. Bestemmelsene om nattarbeid harmonerer likevel dårlig med en mobil arbeidshverdag der arbeidstakerne oftere finner frem PCen på kvelden for å kompensere for kortere arbeidsdager på jobben.

Etter dagens regler kan avtale om avvikende ordninger vedrørende nattarbeid inngås med tillitsvalgte dersom bedriften er bundet av tariffavtale. Det er ikke adgang til å inngå individuelle avtaler med den enkelte arbeidstaker om unntak fra bestemmelsene om nattarbeid.

Basert på Arbeidstidsutvalgets innstilling mener departementet at det er behov for en endring av reglene for nattarbeid. Departementet foreslår at det åpnes for å inngå individuelle avtaler om kveldsarbeid mellom kl. 21.00 og 23.00. Forutsetningen er at arbeidsgiveren godtar at arbeidstakeren utfører arbeid i dette tidsrommet.. Forslaget innebærer nemlig ikke noen utvidelse av den alminnelige arbeidstiden. Det praktiske resultatet vil bli at arbeidstakeren flytter noe av arbeidet fra den ordinære arbeidstiden til tiden mellom kl. 21 og 23. Dette må også passe til arbeidsgivers behov. Dermed er en avtale om kveldsarbeid er betinget av arbeidsgiverens godkjenning. Dernest må kveldsarbeidet utføres på arbeidstakerens initiativ. Arbeidsgiveren kan med andre ord ikke pålegge arbeidstakeren å utføre arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid er departementet ikke villige til å endre. Arbeidstakere skal fortsatt ha 11 timers sammenhengende hvile i løpet av 24 timer. En arbeidstaker som jobber til kl. 23.00 ikke vil dermed kunne starte på jobb før kl. 10.00 påfølgende dag. Det medfører at de foreslåtte endringene i reglene om nattarbeid får svært begrenset betydning.

Det kan ikke inngås individuelle avtaler om kortere hvileperioder. Kortere hvileperioder kan kun avtales med arbeidstakernes tillitsvalgte i bedrifter som er bundet av tariffavtaler. Departementet mener EUs arbeidstidsdirektiv er til hinder for å gjøre unntak fra hviletidsbestemmelsene, og foreslår derfor ingen endringer i bestemmelsen om 11 timers sammenhengende hvile. Det er derfor vanskelig å se hvordan departementets forslag til endring av bestemmelsen om nattarbeid, vil føre til økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker.

Høringsfristen er satt til 2. januar 2017.

Departementets forslag kan leses i sin helhet her.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.