Publisert: 14. juli 2016 Skrevet av: Advokat og partner Anniken Astrup

Forskjell på god prosess og selvskryt

Denne artikkelen er et debattinnlegg publisert 14.07.16 i Finansavisen som «svar» på Wiersholms debattinnlegg «Skal selvskryt redde jobbe?» av 28. juni.

Mye tyder på at Wiersholms advokater, Ragnhild Nakling og Ellen Røyneberg, velger å misforstå mitt budskap om nedbemanning i Finansavisen 22. juni 2016. Dermed blir ikke deres kritikk i Finansavisen 28. juni helt treffende.

Det er stor forskjell på hva en arbeidsgiver «skal», og hva en arbeidsgiver «bør» gjøre. En ryddig nedbemanningsprosess bør i mange tilfeller innebære at arbeidstakerne gis mulighet til å fremsette sin vurdering av egen posisjon i kartleggingsprosessen. Dette handler ikke om egenreklame eller «selvskryt», eller å «skyve ansvaret over på arbeidstakerne». Det handler om å gjennomføre en god prosess hvor hensynet til kontradiksjon også ivaretas. Senest på et drøftelsesmøte vil de ansatte uansett måtte gis anledning til å uttale seg om de vurderinger som er gjort av arbeidsgiver.

Advokatene Nakling og Røyneberg konstaterer videre det selvfølgelige; norske bedrifter står overfor en krevende konkurransesituasjon, det er viktig å ha de riktige ansatte med på laget og arbeidsgiver har rett og plikt til å foreta selve utvelgelsen av overtallige ansatte. Arbeidsgiver skal i imidlertid kunne dokumentere at utvelgelsesprosessen har vært forsvarlig, og at konklusjonene bygger på et korrekt faktum for at utvelgelsen skal stå seg i en etterfølgende rettslig prosess. Særlig gjelder dette i de tilfeller der ansiennitet ikke har vært det førende utvelgelseskriterium.

Konklusjonen om at verken innspill fra de berørte arbeidstakerne, eller tidligere dokumentasjon av personlig egnethet er noen forutsetning «når personlig egnethet skal vektlegges som en del av utvelgelsesprosessen», er kun av teoretisk interesse og er lite anvendelig i praksis. En saksbehandling der dokumentasjon og kontradiksjon er fraværende, er neppe heldig for en arbeidsgiver som ønsker å ha de «riktige ansatte» med på laget videre. Det er heller ikke utenkelig at de «riktige ansatte» som skal være med videre vil  oppleve dette som uheldig

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.