Publisert: 28. september 2018

Skrevet av:

Advokat og Partner

NHO fikk ikke gehør i Arbeidsretten i kampen om ansiennitetsprinsippet

Da Arbeidsretten avsa kjennelse i saken den 6. september, ble det klart at NHO ikke fikk medhold i sin avvisningspåstand. NHO anførte at Arbeidsretten ikke hadde kompetanse til å behandle en sak om tolkning av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 fordi det måtte oppstilles et vilkår om lokal uenighet for å kunne ta saken under behandling. Et slikt vilkår fant Arbeidsretten ikke grunnlag for å oppstille.

Dette innebærer at Arbeidsretten i nær fremtid skal behandle sak om forståelsen av ansiennitetsprinsippet. Dette vil kunne få betydning for Skanska-saken, som er sluppet inn for Høyesterett, men er stanset i påvente av Arbeidsrettens avgjørelse.

Skanska-saken gjelder oppsigelse av 6 anleggsarbeidere i Skanska som ble kjent ugyldige i lagmannsretten fordi lagmannsretten kom til at tingretten hadde anvendt ansiennitetsprinsippet feil. Lagmannsretten fant at ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen betyr at bedrifter som hovedregel skal følge ansiennitetsprinsippet ved innskrenkninger, og at det kun kan gjøres unntak når det foreligger saklig grunn.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.