Publisert: 15. juni 2016 Skrevet av: Advokat Ulrikke Holmøy

Nytt om byggekort

Som et ledd i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, har regjeringen nå gitt flere mulighet til å sjekke gyldigheten av byggekort, også kjent som HMS-kort. I tillegg trer nye krav til byggherrens oversiktslister i kraft fra 1. juli 2016.

Utvidet adgang til kontroll av byggekort

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser skal være utstyrt med synlig og gyldig HMS-kort. Dette gjelder norske, så vel som utenlandske, arbeidstakere. Krav om HMS-kort gjelder uansett om det leveres tjenester til bedrifter eller privatpersoner, eller om man er aksjeselskap eller enkeltpersonforetak.

Tidligere kunne kun Arbeidstilsynet og verneombudet undersøke hvorvidt kortene var gyldige. Mulighetene til å sjekke HMS-kortenes gyldighet utvides nå slik at andre med HMS-ansvar gis denne muligheten. Herunder vil byggherre og byggherrens representant gis anledning til å undersøke om HMS-kort er gyldige. Dette innebærer at flere gis anledning til å gjøre en sanntidsundersøkelse opp mot offentlige registre, som eksempelvis Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, Enhetsregisteret i Brønnøysund og Folkeregisteret. Byggherre gis imidlertid ikke adgang til å inndra kortene, men pålegges en plikt å melde fra til tilsynsmyndighetene.

Det er arbeidsgivers ansvar å skaffe og sørge for at de ansatte har gyldig HMS-kort til enhver tid.

I tillegg endres byggherreforskriftens plikt til å føre oversiktslister over hvem som befinner seg på byggeplassen. Fra 1. juli 2016 skal det føres en elektronisk oversikt med fullt navn og fødselsnummer.

 

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.