Publisert: 21. desember 2016

Seier til Holship Norge AS

Holship Norge AS har etter 3,5 år med rettslig prosess fått medhold i at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og LO, ikke kan drive boikott i norske havner for å fremtvinge en tariffavtale som gir visse arbeidere fortrinnsrett til lasting og lossing av Holships skip.

NTF har siden 2013 hindret ansatte i Holship i å losse og laste skip som Holship mottar i Drammen havn. Formålet med boikotten har vært å tvinge Holship til å inngå tariffavtale som gir havnearbeidere tilknyttet Administrasjonskontoret for havnearbeid (Administrasjonskontoret), fortrinnsrett til lasting og lossing av skip i havnen.

Fortrinnsretten ligger allerede i tariffavtalen mellom NHO/NHO Logistikk og Transport og LO/NTF, og administreres av Administrasjonskontoret. Administrasjonskontoret har fast ansatte losse- og lastearbeidere. NTFs har ønsket at Holship skal tilslutte seg denne avtalen for å forplikte Holship til å benytte Administrasjonskontorets ansatte til lasting og lossing, samt betale etter en fastsatt takst.

Problemstillingen er kjent for flere havner, og har historisk sammenheng med at havnearbeidere opprinnelig var løsarbeidere uten sikkerhet for arbeid og lønn. Fortrinnsretten har derfor sitt grunnlag i avtale inngått med Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), som er en del av FN-systemet. ILO-avtalen dannet grunnlaget for et fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere ved de 13 største havnene i Norge. I tillegg til er det inngått avtaler om fortrinnsrett i en rekke andre havner, hvor det ikke er etablert administrasjonskontorer.

Holship er et selskap med danske eiere, og hovedvirksomheten i Norge er rengjøring av fruktkasser, i tillegg til noe spedisjon. Holship har gjort tariffavtalen mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO gjeldende for alle sine ansatte, og er ikke bundet av avtalen som sikrer fortrinnsrett for ansatte ved Administrasjonskontoret.

I forbindelse med økt aktivitet i Drammen i 2013, ansatte Holship fire nye arbeidstakere som skulle losse og laste deres båter. NTF fremsatte krav om at Holship skulle tilslutte seg avtalen som gav fortrinnsrett for Administrasjonskontorets ansatte, og fremsatte senere flere varsler om boikott/blokade av Holship. Da Holship ikke etterkom kravet, gikk NTF i juni 2013 til søksmål mot Holship.

Blokaden av Holship besto av fysiske hindringer for å vanskeliggjøre laste- og lossearbeid. Både tingretten og lagmannsretten kom til at boikotten var lovlig. Holship anket derfor saken til Høyesterett.

Høyesterett kom til at selv om boikottens overordnede formål er å ivareta arbeidstakerinteresser, er det primære formålet å hindre Holship i å etablere seg innen laste- og lossevirksomhet, som er et inngrep i retten til fri etablering som følger av EØS-avtalen. Å forhindre Holship i å etablere seg, er ikke et formål som lovlig begrunner et inngrep i etableringsretten. Ved vurderingen av etableringsretten sammenholdt med rett til boikott, la flertallet i Høyesterett til grunn at etableringsretten veier tyngst.

Dermed fikk Holship fullt ut medhold i Høyesterett, og NTF og LO må erstatte nærmere 8 millioner kroner i sakskostnader til Holship og deres partshjelpere.

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.