Publisert: 29. september 2016 Skrevet av: Advokat Harald Christensen E-post: hc@foyentorkildsen.no

Streng praksis ved MVA-kontroll av underleverandører

En dom i Borgarting lagmannsrett 30.05. d.å, som ble rettskraftig 30. august, viser at det gjelder en streng praksis ved kontroll av underleverandører, som vilkår for å kreve fradrag for inngående mva.

Skatteetaten har de senere årene skjerpet sin praksis på området, bl.a. gjennom bokettersyn.

Spørsmålet har særlig betydning for entreprenører og andre som bruker underleverandører i byggeprosjekter, men kan også være aktuelt i andre tilfelle av viderefakturering av varer og tjenester.  

Dommen peker på det sentrale vilkåret for fradragsrett etter loven: Selgers fakturaer må representere reelle transaksjoner mellom selger og kjøper. Dette følger ikke direkte av lovens ordlyd om de formelle vilkår for fradragsrett, men må anses som et grunnleggende premiss.

Denne saken gjaldt et selskap som hadde fradragsført mva av fakturaer fra underleverandører. I henhold til selskapets gjeldende rutiner var det innhentet firmaattest og skatteattest som viste at alt var formelt i orden. Det spesielle i denne saken var at tjenestene faktisk var levert, men ikke av de foretakene som fakturerte. De to foretakene som fakturerte, unnlot å innbetale mva til staten, tok ut pengene kontant, og fungerte som «rene uttaksledd» i et svindelopplegg.

Det er også et vilkår for fradragsrett i et slikt tilfelle at kjøper av varene eller tjenestene ikke har opptrådt forsettlig, eller kvalifisert uaktsomt når det gjelder selgers rett til å oppkreve mva, og om selger vil eller kan innbetale MVA-beløpet av fakturaene. Her kom lagmannsretten til at selskapet hadde «oversett eller latt passere forhold som burde foranlediget selvstendige undersøkelser». Dette bygger igjen på en betraktning om at MVA-systemet er ment å være selvkontrollerende.

Dommen viser behovet for gode internrutiner og årvåkenhet ved kontroll av underleverandører, i en tid der skatteetaten stadig skjerper sin praksis. Formelle attester er ikke lenger tilstrekkelig.

For spørsmål ta kontakt med advokat og partner Harald Christensen, tlf 92 26 56 32 eller e-post hc@foyentorkildsen.no 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.