Publisert: 12. oktober 2020

Skrevet av:

Advokatfullmektig

Strengere straffer for lønnstyveri, og forslag om å forby lønn i kontanter

Regjeringen intensiverer kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det sendes nå et forslag på høring om å innføre en egen straffebestemmelse for lønnstyveri og å skjerpe strammerammene for arbeidslivskriminalitet.

Forslaget, dersom det blir vedtatt, innebærer at arbeidsgivere som bevisst og for egen eller andres vinning unnlater å betale lønn eller annen godtgjørelse vil kunne straffes med bot eller fengsel inntil 2 år, eller inntil 5 år ved grovt lønnstyveri. Regjeringen har presisert at forslaget også vil ramme situasjoner hvor arbeidsgiver permitterer arbeidstakere, men likevel lar arbeidstakerne fortsette å arbeide i perioden de formelt er permittert, uten å godtgjøre arbeidsinnsatsen.

Det foreslås videre å øke strafferammen i straffebestemmelse for brudd på arbeidsmiljøloven under «særlig skjerpende omstendigheter» i § 19-1 fra tre til fem år. Denne bestemmelsen rammer innehaver av virksomheten, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten og kan derfor få store konsekvenser ikke bare for virksomheten, men også for personer i lederstillinger. I Veireno-saken ble for eksempel daglig leder idømt 120 dager fengsel for omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

I regjeringens forslag er det også tatt inn et forslag om at lønn skal utbetales via bank. Forslaget vil medføre at det som klar hovedregel vil være forbudt å utbetale lønn i kontanter. Forslaget gir også Arbeidstilsynet kompetanse til å håndheve forbudet. Det er grunn til å understreke at dette per nå bare er et forslag fra regjeringen. Etter vår oppfatning viser forslaget likevel at regjeringen vil prioritere arbeidslivskriminalitet fremover.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.