Publisert: 08. desember 2016

Ulovlig lenking til lekkede Playboy-bilder

EU-domstolen har fastslått at lenking til et verk som er publisert «ulovlig» kan gjøre at lenkingen også er «ulovlig», selv om lenken bare peker leseren til nettsiden hvor verket opprinnelig er publisert. Vurderingen er forskjellig avhengig av hvorvidt lenkingen er gjort for profittformål eller ikke. 

EU-reglene om opphavsrett gir opphavsmannen enerett til å råde over sitt åndsverk, for eksempel ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Det er klart at publisering av åndsverk på internett er en form for tilgjengeliggjøring for allmennheten. Det kreves dermed samtykke fra opphavsmannen hvis andre enn opphavsmannen vil publisere verket på internett.

I 2014 besvarte EU-domstolen spørsmålet om lenking til åndsverk som allerede var publisert på internett med opphavsmannens samtykke, også krevde samtykke fra opphavsmannen, fordi lenkingen i seg selv utgjorde en tilgjengeliggjøringshandling (C-466/12 Svensson m.fl. mot Retriever Sverige). Domstolen fastslo at lenking ikke nødvendigvis er en tilgjengeliggjøringshandling som gjør at lenkingen også krever opphavsmannens samtykke. Men lenkingen kan kreve samtykke fra opphavsmannen hvis lenken gjør det aktuelle materialet tilgjengelig for et «nytt» publikum som materialet ikke var tilgjengelig for gjennom den første publiseringen.

Et spørsmål som har vært uavklart frem til nå, er hvilken betydning det har at den første publiseringen av åndsverket er gjort i strid med opphavsmannens enerett. Hva hvis jeg lenker til en artikkel som har brukt bilder som ikke er klarert med fotografen? Og hvordan kan jeg vite om fotografen har samtykket til at bildene kan brukes?

I den såkalte Playboy-dommen fra EU-domstolen (C-160/15) som ble avsagt 8. september i år, hadde bilder som skulle publiseres i magasinet Playboy kommet på avveie og blitt gjort tilgjengelige via en nettside. Den nederlandske nyhetssiden GeenStijl publiserte en artikkel hvor de lenket til nettsiden, slik at leserne av GeenStijl kunne laste ned bildene fra nettsiden. EU-domstolen fikk deretter henvist spørsmålet om lenkingen utgjorde et brudd på opphavsretten fra nederlandske domstoler.

Eieren av nettstedet GeenStijl argumenterte for at lenkingen ikke kunne være ulovlig, siden bildene allerede var publisert på internett og dermed var fritt tilgjengelige for enhver. Motparten fremhevet at selv om bildene allerede var tilgjengelige, gjorde lenkingen dem lettere å finne.

Svaret fra EU-domstolen var at det avgjørende for om slik lenking er ulovlig eller ikke, avhenger av om lenkingen gjøres for profittformål og om den som lenker er klar over at verket opprinnelig er publisert i strid med opphavsretten.

Domstolen skiller mellom situasjoner hvor den som lenker gjør det med profittformål eller ikke. Domstolen uttaler at når man publiserer lenker til et verk for profittformål, kan det forventes at man gjør nødvendige undersøkelser for å avklare om verket er publisert i strid med opphavsmannens enerett på nettsiden lenken peker til. Domstolen uttaler at det i utgangspunktet kan antas at lenkingen er foretatt med kunnskap om at verket er beskyttet og at verket er tilgjengeliggjort uten opphavsmannens samtykke. Hvis denne antakelsen ikke kan motbevises, utgjør lenkingen et brudd på opphavsretten.

I tilfeller hvor lenkingen ikke gjøres for et profittformål og verket er fritt tilgjengelig på nettsiden det lenkes til, må det vurderes om personen som lenker ikke vet, og ikke med rimelighet kunne vite, at verket er publisert på internett uten samtykke fra rettighetshaveren. Domstolen viser til at det kan være vanskelig for individer å avgjøre om verk som er publisert fritt på internett er tilgjengeliggjort uten opphavsmannens samtykke, særlig hvis rettighetene er lisensiert. Domstolen peker også på at innholdet på nettsiden det lenkes til kan endres etter lenkingen, uten at individet blir klar over det.

Hvor grensene for lovlig lenking går, er med andre ord fortsatt ikke krystallklart. Men EU-domstolen har klarlagt at man som kommersiell aktør har et stort ansvar for å være bevisst ved lenking til beskyttede verk på internett.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.