Dette har vi gjort

Halden kommune

OM HALDEN KOMMUNE
Halden kommune er den største kommunen i Østfold, og den største landbruks- og industrikommunen. I Halden er det et betydelig antall industriplasser, ca 2500. I tillegg har kommunen Norges tredje største FoU-miljø regnet per innbygger. Kommunen har gjennom flere hundre år aktivt tilpasset seg endringer i samfunnet og utviklet seg i takt med moderne teknologi og krav til effektivitet.

OM UTFORDRINGENE
Grunnet betydelige underskudd i flere år frem til og med 2014, besluttet Halden kommune å redusere bemanningen som et av mange tiltak for å få økonomien i balanse igjen, og for å sikre at kommunen kunne levere forutsigbare tjenester til innbyggerne også i fremtiden. På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon måtte kommunen redusere lønnsbudsjettet med til sammen 30 millioner kroner. Dette tilsvarte rundt 60 årsverk. Ingen kommune har tidligere besluttet slike drastiske kutt i bemanningen. Bemannings-reduksjoner er krevende prosesser og Føyen Torkildsen ble derfor engasjert for å bistå i denne prosessen.

FØYEN TORKILDSENS BISTAND
Føyen Torkildsens bistand overfor oss har vært todelt. Først bistod de oss i planleggingen og gjennomføringen av nedbemanningen. Dernest bistod de oss med de søksmål som ble rettet mot kommunen som en konsekvens av nedbemanningen.Planleggingen og gjennomføringen av nedbemanningen pågikk i seks måneder. Bistanden med søksmålene pågikk i fire måneder og endte i et bredt forlik. Føyen Torkildsens arbeid har også omfattet strategisk rådgivning blant annet knyttet til informasjon internt og kommunikasjon eksternt.

Samtlige 69 søksmål ble forent til felles behandling for domstolen. De ansatte fikk bistand fra arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet og Delta. Partene arbeidet med en forliksløsning over tid. Forliks-forhandlingene var naturlig nok krevende, men også konstruktive. Partene kom til slutt frem til en felles akseptabel løsning.

VERDISKAPING
Advokatene i Føyen Torkildsen er profesjonelle samtidig som de er folkelige – det har bidratt til at man fant frem til en felles løsning i en kompleks og ikke minst krevende situasjon for alle parter. Helt fra starten av har jeg opplevd at vi har vært en prioritert kunde, og at Føyen Torkildsen har utvist et stort engasjement faglig og for kommunes krevende situasjon, avslutter Veronica Aam, kommuneadvokat og nå også konstituert kommunalsjef helse og omsorg, i Halden kommune.

Arbeidsliv
google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.