Kurs

Onsdag 31. oktober
08.00 - 10.30
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Foredragsholdere:

Advokat og Partner

Ekspropriasjon av næringseiendom

Formålet med dette frokostseminaret er å gi et praktisk innblikk i hvordan ulike situasjoner og strategiske valg kan slå ut for ekspropriasjonsutmålingen, herunder det ekspropriasjonsrettslige vernet den enkelte rettighetshaver knyttet til næringseiendom har.

Ekspropriasjon er et praktisk virkemiddel for å gjennomføre reguleringsplaner og viktige samfunnsoppgaver. Eiere av næringseiendom kan måtte forholde seg til dette som ekspropriat, for eksempel ved pålegg om opparbeidelse av vei som ledd i utvikling av eiendom. På den annen side kan man også bli gjenstand for en ekspropriasjon, for eksempel i forbindelse med veiutbygging, jernbaneutbygging eller til annet formål.

Både for eiendomsaktører som har behov for å gjennomføre grunnerverv, samt for eiere og leietagere til næringseiendom for øvrig er det viktig å kjenne til hvilke praktisk konsekvenser ulike strategiske valg kan få for erstatningsutmålingen i ekspropriasjonssaker.

Vi gjennomgår blant annet: 

• Hvem er ekspropriasjonsrettslig vernet ved ekspropriasjon av næringseiendom?
• Praktisk erstatningsberegning
• Neddiskontering ved utmåling av fremtidig tap
• Når kan du kreve kostnader for å anskaffe ny eiendom som erstatning for den gamle (gjenerverv)?
• Hvordan forholde seg til ekspropriasjonstrussel i planprosessen?

Praktisk informasjon:

Dato: 31. oktober 2018
Tid: kl. 08.30–10.30. Velkomst, registrering og frokost fra kl. 08.00
Sted: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, C.J. Hambros plass 2d, 10. etasje

Foredragsholdere under dette seminaret vil være advokatene Bård K. H. Berge og Roar R. Lillebergen.

Seminaret er gratis.

VELKOMMEN!

Meld deg på!

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.