Elling Sucarrat

Advokatfullmektig (i permisjon)

Elling er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv. Han arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til blant annet endringsprosesser, stillingsvern, tilknytningsformer, granskning og varsling. Elling er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, hvor han også var ansatt som vitenskapelig assistent på Nordisk institutt for sjørett.

Elling har for tiden permisjon for å arbeide som dommerfullmektig.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2020Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014Internasjonale studier med historie, Høgskolen i Lillehammer