Elling Sucarrat

Advokatfullmektig

Elling er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv. Han arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til blant annet endringsprosesser, stillingsvern, tilknytningsformer, granskning og varsling. Elling er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, hvor han også var ansatt som vitenskapelig assistent på Nordisk institutt for sjørett.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2020Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014Internasjonale studier med historie, Høgskolen i Lillehammer