Linn Rustad Rui

Advokat

Linn arbeider innenfor et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger relatert til næringseiendom, med hovedvekt på leieforhold og kjøp og salg av eiendommer og eiendomsselskaper.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2017Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2011Årsstudium i bedriftsøkonomi, Handelshøyskolen BI i Bergen
2011Årsstudium i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen