Nikolai Frederik Mandt Fjågesund

Advokat

Nikolai er tilknyttet avdelingen for fast eiendom, plan og bygg. Han bistår i entreprisesaker på både byggherre- og entreprenørsiden med rådgivning og tvisteløsning i hele prosessen fra kontraktsutforming til sluttoppgjør. Nikolai arbeider for øvrig med alminnelig tingsrett med særlig vekt på rettigheter i fast eiendom. Han har en allsidig bakgrunn blant annet som kommunestyrerepresentant, leder i frivillige organisasjoner, samt arbeidserfaring fra ulike private virksomheter.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2019Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2019Utveksling, Humboldt-Universtität zu Berlin, Tyskland
2013Bachelor i kultur og kommunikasjon, Universitetet i Oslo