Oguz Kalayci

Advokatfullmektig

Oguz er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett. Oguz skrev masteravhandlingen sin om temaet «arbeidssøkers opplysningsplikt under ansettelsesprosessen».

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2022Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo