Stein-Ivar Måseidvåg Gamlem

Senioradvokat

Stein-Ivar er tilknyttet avdelingen for entreprise. Han bistår både private og offentlige aktører i alle ledd i bygg- og anleggsprosjekter. Han har erfaring fra kompliserte sluttoppgjørstvister i større bygge- og anleggsprosjekter. Stein-Ivar prosederer jevnlig saker for domstolene. Han har også gjennom flere års erfaring opparbeidet seg inngående kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2013Spesialemner, Faculté de Droit, de Sciences politiques et de Gestion, Université de Strasbourg
2013Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen