Torodd Aastorp

Advokatfullmektig

Torodd arbeider hovedsakelig med personvern- og IT-juridiske problemstillinger, herunder bruk og deling av personopplysninger, IT-avtaler og anskaffelser, samt immaterialrett. Torodd er jurist fra Universitet i Bergen hvor han skrev masteravhandling om personvern med temaet “gjelder en risikobasert tilnærming til kravene ved overføringer av personopplysninger til stater utenfor EU/EØS, i lys av Schrems II-dommen”.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2022Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2021Utveksling, University of Central Lancashire Kypros