Publisert: 03. februar 2017

Skrevet av:

Advokat og Partner

Senioradvokat

Aldersgrense – Forskjell på liv og lære

I Finansavisen 26. januar 2017 hevder leder for Akademikerne, Kari Sollien, at vi «synser» og kommer med spekulative påstander knyttet til eldre arbeidstakere og deres arbeidsfungering.

Det er forskjell på synsing og erfaring. Dette handler ikke om diskriminerende holdninger knyttet til alder, og vi er forbauset over påstanden. I vår arbeidshverdag bistår vi både arbeidsgivere som ønsker eldre arbeidstakere ut og eldre arbeidstakere som opplever at de er uønsket arbeidskraft. Vi opplever både utfordringer og skepsis knyttet til seniorene. Noen ganger er skepsisen berettiget, andre ganger ikke.

Vårt siktemål var å påpeke utfordringer enkelte arbeidsgivere opplever knyttet til økt aldersgrense i arbeidslivet, og som vi som arbeidsrettsadvokater erfarer gjennom vårt arbeid. Vi påstår ikke at det finnes, eller at vi besitter, dokumentasjon på at eldre arbeidstakere er fysisk eller mentalt uskikket til å delta i arbeidslivet. Tvert imot understreker vi nettopp verdien av den kompetanse og erfaringen som eldre arbeidstakere besitter.

Kari Sollien konstaterer det selvfølgelige og generelle, nemlig at arbeidsgiver må ta tak i en arbeidstaker som ikke fungerer uavhengig av alder. Dette er i tråd med vår påstand om at det i utgangspunktet må kunne stilles samme krav til arbeidsytelsen fra en 40-åring som en 60-åring, og at alder i seg selv verken er noen unnskyldning eller forklaring på fallende prestasjonskurve.

Vår påstand er imidlertid at de fleste arbeidsgivere kjenner seg igjen i at man gjerne tar ekstra hensyn til en eldre arbeidstaker som har arbeidet i virksomheten i lang tid og som nærmer seg pensjonsalder, og dette kan bli en utfordring når denne tidsperioden blir betydelig lengre. I lovgivningen legger man også i stor grad til grunn at eldre arbeidstakere har behov for særlig vern, i form av ekstra ferieuke, rett til redusert arbeidstid og særlige krav til tilrettelegging.

Økt aldersgrense i arbeidslivet hindrer ikke arbeidsføre, kompetente eldre arbeidstakere å arbeide, men velter den økonomiske risikoen for eldre arbeidstakere som ikke lenger fungerer tilfredsstillende fra NAV til arbeidsgiver.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.