Publisert: 29. september 2016 Skrevet av: Advokat Erlend Balsvik E-post: eb@foyentorkildsen.no

Ansattes medeierskap – opsjoner og aksjer

Medeierskap er i vinden, men hvordan forene ansatte og eiers ønsker optimalt slik at det tjener virksomheten? Hvor store eierandeler vil man avgi, til hvem, og hvilken innflytelse og hvilke økonomiske rettigheter skal de ha til avkastning og gevinst? Dette er viktige og overordnete spørsmål som må vurderes nøye for selskapsmessige og skattemessige løsninger tilrettelegges.

I september-utgaven av Revisjon og Regnskap påbegynner Føyen Torkildsen på en artikkelserie om ansattes medeierskap i aksjeselskaper. Vi retter fokuset mot dette området fordi vi opplever et tiltakende behov for kunnskap i markedet, særlig fra nyetablerte virksomheter og bedrifter i rask utvikling. Vi belyser blant annet følgende temaer:

  • Et opsjonsprogram reiser en rekke spørsmål som man bør ta stilling til på forhånd. Når skal opsjonene anses opptjent, og hvilke rettigheter skal den ansatte ha hva gjelder opsjoner som er opptjent men ikke benyttet? Skal den ansatte kunne slutte og ta med seg opsjonene, eller skal de da tilbakeleveres, og i tilfelle mot hvilken kompensasjon?
  • Tilsvarende vil et aksjeprogram reise en rekke spørsmål, blant annet om tilbakekjøpsplikt og rett. Skal for eksempel selskapet kunne kjøpe tilbake aksjene til en lavere pris dersom den ansatte slutter innen visse frister?
  •  For den ansatte er det ikke alltid lett å få realisert verdiutviklingen i en aksje som ikke er likvid. Skal den ansatte kunne kreve at selskapet kjøper tilbake aksjene etter en viss tid, og i tilfelle i henhold til hvilken pris eller verdivurdering?
  •  Gevinsten oppnådd ved medeierskapet kan bli å anse som personinntekt dersom den ansatte ikke har et reelt eierskap til aksjene. Hvor går grensene?
  •  Opsjoner gitt av et selskap må alltid forankres blant virksomhetens aksjonærer. En opsjonsavtale inngått kun med ledelsen vil ikke binde generalforsamlingen. Derfor vil vi anbefale at et opsjonsprogram vedtas av generalforsamlingen.  

Vi håper flest mulig får anledning til å lese artikkelserien når den er tilgjengelig: http://www.revregn.no/

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.