Publisert: 30. mai 2018

Skrevet av:

Senioradvokat

Avgjørelse i Høyesterett om nedbemanning og oppbemanning i samme virksomhet

Et selskap som måtte nedbemanne i en avdeling på grunn av sviktende oppdragstilfang, hadde kort tid før dette gjennomført en oppbemanning i en annen avdeling. En arbeidsleder som ble nedbemannet reiste søksmål om gyldigheten av oppsigelsen, og fikk medhold av Høyesterett (HR-2018-880-A) i at oppsigelsen var usaklig og derfor ugyldig.

Høyesterett vurderte om arbeidsgiveren hadde annet passende arbeid å tilby, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd første punktum, og fant at så var tilfellet. Høyesterett uttalte at vurderingen om annet passende arbeid i utgangspunktet omfattet hele virksomheten, ikke bare den aktuelle avdelingen han var tilknyttet. Ved den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at virksomheten før oppsigelsen skulle ha vurdert om stillingen som arbeidsleder i avdelingen som oppbemannet, var «annet passende arbeid i virksomheten». Lagmannsrettens dom, som hadde kommet til at virksomheten kunne vurdere annet arbeid med utgangspunkt i utvalgskretsen/den konkrete avdelingen, ble derfor opphevet.

Konklusjonen er etter dette at selv om det i en nedbemanningsprosess aksepteres en snevrere utvalgskrets enn hele virksomheten når det gjelder hvem som skal sies opp, vil det, i alle fall som hovedregel, ikke være grunnlag for å begrense plikten til å tilby annet passende arbeid på tilsvarende måte. Vurderingen av om arbeidsgiveren har annet passende arbeid å tilby må derfor i utgangspunktet omfatte hele virksomheten.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.