Publisert: 31. oktober 2016

Skrevet av:

Advokat (permisjon)

Foreldrepengereglene diskriminerer ikke far

Vi har tidligere skrevet om at ESA mener at norske regler om fars rett til foreldrepenger er diskriminerende og i strid med EØS-avtalen. Les saken her. Årsaken er at fars rett til foreldrepenger avhenger av mors situasjon. Tilsvarende regler gjelder ikke for mor.

Kun retten til permisjon er vernet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) mener at retten til foreldrepenger er i tråd med EØS-avtalen. BLDs begrunnelse er kort fortalt at det kun er retten til permisjon, ikke retten til foreldrepenger, som er vernet etter EØS-avtalen. Arbeidsmiljøloven gir alle arbeidstakere (både far og mor) rett til foreldrepermisjon, uavhengig av om man er berettiget til foreldrepenger. Fars rett til permisjon er ikke på noen måte avhengig av mors situasjon, slik systemet er etter folketrygdloven.

BLD legger til grunn en streng tolkning av EØS-retten. Så kan man jo stille seg spørsmålet om far vil ta ut foreldrepermisjon (utover fedrekvoten) i den grad han ikke er berettiget til foreldrepenger.

Les brevet fra BLD her: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/eu_open/esa_svarbrev_rett_til_foreldrepermisjon.pdf

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.