Publisert: 24. november 2016

Dom fra Høyesterett om leietakers ansvar

29. juni 2016 i år kom det en ny dom fra Høyesterett med en klargjøring av hva som skal til for å holde leietaker erstatningsansvarlig etter leieavtale basert på standardavtalen utarbeidet av Huseierens Landsforbund med flere. 

Saken gjaldt spørsmål om en leietakers ansvar for skade på utleiers Forusstranda Næringsparks industrilokaler på Forus utenfor Stavanger forårsaket av brann i leietakerens Norsk Gjenvinnings virksomhet. Brannen startet i leietakers avfallskvern, uten at leietaker kunne klandres for mislighold eller uaktsom handling.

Forsikringsselskapet til utleier, KLP Skadeforsikring, utbetalte ca kr 10 millioner i erstatning til utleier. Utleiers forsikringsselskap gikk til søksmål mot leietaker og krevde regress for forsikringsutbetalingen til leietaker. Forsikringsselskapet mente ikke at leietaker kunne klandres på noen måte, men hevdet at grunnlaget for søksmål var at leietaker var ansvarlig på et såkalt objektivt grunnlag og at dette var avtalt i leiekontraktens punkt 19.

Leietakeren ble i Høyesterett frifunnet for regresskravet fra utleiers forsikringsselskap  jf. skadeserstatningsloven § 4-3.

Begrunnelsen til Høyesterett var at bestemmelsen i leiekontrakten, som var en standardkontrakt, om erstatningsansvar for leietaker «for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste» i kontraktens punkt 19 forutsatte mislighold fra leietakerens side.

Det ble uttalt at andre bestemmelser i kontrakten som kunne gi føringer for tolkingsspørsmålet, måtte kunne trekkes inn ved tolkingen, og at det var en rekke slike bestemmelser som trakk i retning av at ansvar forutsatte mislighold. Bakgrunnsretten førte heller ikke til noen annen løsning. At det forelå mislighold fra leietakeren, var ikke anført.

Dommen er således en klargjøring av hva som skal til for å holde leietaker erstatningsansvarlig etter leieavtale basert på standardavtalen.

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.