Publisert: 31. august 2016 Skrevet av: Advokat og partner Preben H, Mo

Dyrt å gjøre feil i nedbemanninger

Nedbemanninger som gjøres feil kan bli kostbart. Det har Nexans AS fått erfare gjennom en nylig avsagt dom. Oppsagte ansatte mottar fortsatt full lønn – mer enn ett år etter at nedbemanningsprosessen ble påbegynt.

Dommen mot Nexans AS illustrer viktigheten av god analyse og dokumentasjon i nedbemanningsprosesser, særlig dersom utvelgelsen av overtallige stillinger skal begrenses til deler av selskapet (utvelgelseskrets). Ofte vil det være grunnlag for å begrense, eller isolere, utvelgelsen til f.eks. avdelinger i selskapet. Både behovet for nedbemanning, begrensninger i utvelgelseskretser og utvelgelse av overtallige, må være etterprøvbare.

Nexans hadde ca. 850 ansatte i Halden, hvorav ca. 430 ansatte arbeidet i produksjonsavdelingen. I mars 2015 ble det klart at ca. 90 ansatte i produksjonsavdeling måtte sies opp, ca. 18 fra hvert skiftlag. Utvelgelsen av de overtallige skulle skje på grunnlag av ansiennitet, som skulle avveies mot kompetanse og fleksibilitet. Ansatte med mer enn 10 års ansiennitet skulle vernes.

Mer enn ett år etter at Nexans begynte på nedbemanningsprosessen, konkluderte retten med at «det i sum foreligger formfeil i oppsigelsesprosessen som medfører at flertallet anser oppsigelsen av de 25 saksøkerne usaklige». De ansatte fikk dermed fortsette i sine stillinger, og Nexans mistet forutsatte kostnadsbesparelser.

Utvelgelsen innen det enkelte skiftlag førte til at ansienniteten i virksomheten som helhet ikke ble tatt hensyn til. Skiftlederne hadde langt på vei fått avgjøre hvem som var overtallige. De reelle utvelgelseskriteriene var dermed ikke etterprøvbare. Nexans AS fikk også kritikk av retten for avgrensningen av utvelgelseskretser, og anvendelsen av utvelgelseskriterier for å identifisere de overtallige stillinger.

Nedbemanninger som ikke innfrir de rettslige kravene blir kostbare. Ansatte som bestrider oppsigelser og krever å stå i stilling vil ha krav på lønn, og det kan ta flere år før saken blir endelig avgjort i rettssystemet. Etterfølgende prosesser vil også ofte innebære betydelige advokatkostnader. Det er derfor svært viktig å planlegge slike prosesser nøye, og involvere juridisk bistand på et tidlig stadium for å sikre at reglene overholdes.

Føyen Torkildsens Arbeidslivsavdeling har lang erfaring med bistand i omstillings- og nedbemanningsprosesser i ulike bransjer. Vi sikrer at bedriftens nedbemanningsprosess er etterprøvbar og i tråd med regelverket.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.