Solbergregjeringen har lenge varslet endringer i arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen er dels et ønske om mer fleksibilitet, slik at arbeidsforholdet i større grad kan tilpasses den enkelte virksomhets behov, samt at arbeidsmiljøloven må tilrettelegge for at folk kan stå lenger i arbeid. Regjeringspartiene har nå oppnådd enighet med KrF og Venstre om en rekke endringer, og dermed flertall i Stortinget.
Publisert: 24. mars 2015 Skrevet av: Advokatfullmektig: Kristine Raffelsen Johnsen

Endringer i arbeidsmiljøloven

Solbergregjeringen har lenge varslet endringer i arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen er dels et ønske om mer fleksibilitet, slik at arbeidsforholdet i større grad kan tilpasses den enkelte virksomhets behov, samt at arbeidsmiljøloven må tilrettelegge for at folk kan stå lenger i arbeid. Regjeringspartiene har nå oppnådd enighet med KrF og Venstre om en rekke endringer, og dermed flertall i Stortinget.

Hovedpunktene i endringene er:

Generell adgang til midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder.

En generell adgang til å ansette arbeidstakere midlertidig i 12 måneder innebærer en oppmykning av regelverket. Dagens lov fastsetter strenge begrensninger for når det kan ansettes midlertidig. For å forhindre misbruk av den nye muligheten kombineres adgangen med følgende begrensninger

Karanteneperiode på 12 måneder. Det vil si at det ikke er anledning til å ansette noen midlertidige for å utføre det samme arbeidet i 12 måneder etter at en periode er utløpt.

Kvoteordning hvor maksimalt 15 prosent av de ansatte i virksomheten kan være ansatt midlertidig etter den nye bestemmelsen.

70årsgrensen heves til 72

I dag kan en arbeidsgiver først begrunne en oppsigelse med alder når arbeidstakeren er fylt 70. Grensen heves nå til 72 år. Adgangen til å fastsette lavere bedriftsintern aldersgrense begrenses til tilfeller hvor det er nødvendig av hensyn til helse og/eller sikkerhet. Tidligere var det tilstrekkelig at en lavere bedriftsintern aldersgrense var kjent i virksomheten, praktisert konsekvent og at de ansatte hadde en rimelig pensjonsordning.

Oppmykning av arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidsgiverens og arbeidstakerens adgang til å avtale gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden per dag økes fra 9 til 10 timer. Dersom det inngås avtale mellom arbeidsgiveren og lokale tillitsvalgte skal grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag økes fra 10 til 12, 5 time.

Selv om det ikke blir endringer i hvor mye overtid som kan arbeides per år, skal det kunne arbeides mer overtid per uke og per måned. Grensen for overtid som kan pålegges fra arbeidsgiveren økes fra 10 til 12 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per måned.

Kravene til når søndagsarbeid er tillatt opprettholdes. Dagens ordning med fri hver tredje søn- eller helgedag endres imidlertid til at det må være fri hver sjette uke. Med andre ord, en større frihet til å fordele søn- og helgedagsarbeid.

Økning av straffenivået

Strafferammen i arbeidsmiljøloven er i dag bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Ved særlig skjerpende omstendigheter er strafferammen fengsel i inntil 2 år. Strafferammen heves til bøter eller fengsel i inntil 1 år, og ved særlig skjerpende omstendigheter foreslås strafferammen hevet til fengsel i inntil 3 år.

Innføring av fengselsstraff for overtredelser av allmenngjøringsloven. Dette er et tiltak for å komme sosialdumping til livs.

Opphevelse av kollektiv søksmålsrett

Den 1. juli 2013 fikk fagforeninger adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie. Søksmålsretten gjaldt uavhengig av om den innleide arbeidstakeren selv ønsket å gå til sak. Ordningen har vært sterkt kritisert, og foreslås nå opphevet.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.