Publisert: 17. januar 2019

Skrevet av:

Endringer i permitteringsregelverket fra 1. januar 2019

Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket.

Endringene gjelder;

  • antall dager arbeidsgiver må betale lønn etter at permitteringen er iverksatt (arbeidsgiverperioden), og
  • hvor lenge arbeidstakeren kan permitteres før arbeidsgivers lønnsplikt igjen inntrer og retten til dagpenger bortfaller.

Arbeidsgiverperioden

Permittering er midlertidig opphør av et arbeidsforhold, med rett og plikt til å begynne å arbeide igjen når permitteringsperioden er over.

Arbeidsgiver plikter imidlertid å betale lønn et bestemt antall dager i starten av permitteringsperioden (arbeidsgiverperioden). Fra 1. januar 2019 har arbeidsgiverperioden økt fra 10 til 15 arbeidsdager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd.

Tidligere gjeninntrådte arbeidsgivers lønnsplikt etter 30 uker. Lovendringene innebærer at denne «arbeidsgiverperiode II» bortfaller.

Permitteringens lengde

Hovedregelen er at arbeidsgiveren, ved utløp av arbeidsperioden, kan permittere uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, jf. permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd (fritaksperioden).

Arbeidstakerne kan i fritaksperioden søke om dagpenger fra NAV. Arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer etter utløpet av fritaksperioden.

Permitteringslønnsloven åpner for at fritaksperioden kan forlenges ved forskrift.

Det er også gjort endringer i Forskrift om lønnsplikt under permitteringer (FOR-2016-06-21-764) med virkning fra 1. januar 2019. Endringen innebærer at arbeidsgivers fritaksperiode er redusert fra 49 til 26 uker.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.