Publisert: 22. mars 2018

Skrevet av:

Advokat og Partner

Endringer i varslingsreglene?

Varslingsutvalget har nylig lagt frem sin utredning om «Varsling – verdier og vern».

Hovedpunktene i utredningen er:

  • Prioritering av godt vern av varslere.
  • Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse.
  • Utarbeidelse av en nasjonal varslingsveileder.
  • Opprettelse av et eget Varslingsombud, som skal kunne gi råd og støtte i vanskelig saker og tilby mekling.
  • Opprettelse av en egen varslingsnemd for tvistesaker om det har funnet sted gjengjeldelse eller brudd på arbeidsgiverens aktivitetsplikt. Varslingsnemden skal kunne ha kompetanse til å tilkjenne erstatning og oppreisning til varsleren.
  • Egen lov for Varslingsnemnda og Varlingsombudet.
  • Lovbestemmelsene i arbeidsmiljøloven endres slik at det blir lettere å forstå hva som er innholdet i de sentrale begrepene «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse».
  • Det foreslås presisert i lovteksten at varslingsreglene ikke gjelder for klage som gjelder misnøye med arbeidstakerens eget arbeidsforhold.
  • Innføring av en aktivitetsplikt for arbeidsgiveren, som knytter seg både til håndtering av det kritikkverdige forholdet det er varslet om og omsorgsplikt overfor varsleren.

 

NOU-en kan leses i sin helhet her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-6/id2593665/

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.