Publisert: 20. februar 2017

Skrevet av:

Advokat og Partner

Felles anbud: Lønnsomt, men risikabelt

Felles anbud mellom konkurrenter kan være både klokt og lønnsomt. Det øker sjansen for å vinne kontrakten, reduserer finansiell risiko og letter press på kapasiteten. Men strenge konkurranseregler gjør strategien risikabel. Feiltrinn kan bli både dyrt og ressurskrevende. To eksempler illustrerer fallgruvene, og fire spørsmål gir svar på om bedriften er i faresonen.

To vann- og avløpsentreprenører innga i mai 2014 felles anbud til Bergen kommune på transport og behandling av slam fra kloakkrenseanlegg. I oktober foretok Konkurransetilsynet uanmeldt kontroll og beslagla dokumenter. Åtte ledere måtte avgi forklaring. Etter to års omfattende saksbehandling fikk selskapene i oktober 2016 bøter på til sammen 6,5 millioner kroner. Konkurransetilsynet anså det som et alvorlig lovbrudd at de hadde gitt felles anbud som dekket hele kommunens behov, i stedet for hver for seg å inngi anbud på deler av kontrakten.

Høsten 2010 ga Ski Taxi og Follo Taxisentral gjennom sitt felleseide selskap Ski Follo Taxidrift anbud på pasienttransport for Oslo universitetssykehus. Konkurransetilsynet mente at Follo og Ski taxi var konkurrenter i drosjemarkedet i Follo, og at de kunne ha inngitt hvert sitt tilbud. Når selskapene i stedet valgte å samarbeide, mente tilsynet at de handlet i strid med loven, og i juli 2011 fikk de bøter på til sammen 2,9 millioner kroner.

Taxisentralene tok saken til retten. Etter behandling i tingrett, lagmannsrett og EFTA-domstolen, skal saken nå, etter seks år, avgjøres av Høyesterett. Spørsmålet er om tilbudssamarbeid generelt er så skadelig for konkurransen at det automatisk er forbudt, eller om man i det enkelte tilfelle kan veie fordelene, som for eksempel bedre kapasitet og mer effektiv drift, opp mot de konkurransemessige ulempene. Svært mange felles tilbud har slike effektivitetsvirkninger, og Høyesteretts dom vil få stor betydning for hvilken risiko konkurrerende selskaper løper ved å inngi felles tilbud.

Den som ønsker å samarbeide med konkurrenter om felles tilbud, må tenke seg om.

Det er fire viktige spørsmål man bør stille seg:

1. Er vi i stand til å inngi tilbud hver for oss? Er svaret nei, er felles tilbud lov. Men om partene kan inngi (delvis) overlappende tilbud, vil Konkurransetilsynet som det klare utgangspunkt anse samarbeidet forbudt. Avhengig av svarene på de neste spørsmålene kan et samarbeid likevel være lovlig.

2. Er det andre sannsynlige tilbydere? Er det tre eller flere konkurrenter, vil det fremdeles være konkurranse, og sjansen for at samarbeidet er lovlig, øker.

3. Hvorfor gjør vi dette? Om samarbeidet leder til bedre service, lavere kostnader eller redusert risiko, og kunden får del i disse fordelene, kan det være tillatt.

4. Kan vi gjøre dette på en annen måte? Det er normalt lovlig for partene å samarbeide om de deler de ikke klarer alene, når de konkurrerer på områder hvor de er i stand til å levere hver for seg. Det er også mulig å ha et underleverandørforhold der dette er nødvendig eller sterkt kostnadsbesparende. Samarbeidet bør begrenses til underleveransen, og ikke omfatte tilbudet til kunden.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.