Publisert: 31. august 2016 Skrevet av: Advokat Kristine R. Johnsen

Foreldrepengereglene diskriminerer far

ESA mener at norske regler om fars rett til foreldrepenger er diskriminerende og i strid med EØS-avtalen.

Etter folketrygdloven er fars rett til foreldrepenger avhengig av mors situasjon:

  • Far har kun rett til foreldrepenger (utover fedrekvoten på 10 uker) dersom mor går ut i arbeid, tar offentlig godkjent utdanning, på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, eller dersom mor deltar i introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram i regi av NAV.  
  • Hvis mor innehar en stilling på mindre enn 75 %, blir fars rett foreldrepenger (utover fedrekvoten) beregnet på grunnlag av mors arbeidstid – ikke egen arbeidstid.

  • Dersom kun far har opptjent rett til foreldrepenger, mister far retten til foreldrepenger i «fedrekvote-perioden» på 10 uker.

Mors rettigheter er ikke på tilsvarende måte avhengig av fars situasjon. ESA mener at disse reglene er diskriminerende på grunnlag av kjønn, og i strid med EØS-avtalen (likestillingsdirektivet og rammeavtalen om foreldrepermisjon). Arbeids- og sosialdepartementet må svare ESA i oktober.

Les brevet fra ESA her: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/807544.pdf

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.