Publisert: 27. april 2018

Skrevet av:

Advokat og Partner

Forslag om endringer vedrørende innleie av arbeidskraft

Arbeidsdepartementet la den 10. april i år frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til innleie av arbeidskraft. (Prp.73 L 2017-2018). Målet med forslaget til lovendringer er blant annet å stoppe utviklingen av såkalte nulltimerskontrakter og begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen.

Endringene som foreslås går i hovedsak ut på:

  • Innføring av en definisjon i loven av hva en fast ansettelse innebærer. Definisjonen stiller bl.a. krav til at arbeidstaker må sikres forutsigbarhet for arbeidsomfang (f.eks. en konkret stillingsprosent).
  • Krav til informasjon i arbeidsavtalen om forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres for å sikre arbeidstakerne forutsigbarhet for når arbeidsplikten inntrer og slik at arbeidstaker ikke må stå til disposisjon hele tiden.
  • Hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat i innleiebedriften. Bestemmelsen er ment å sikre bemanningsforetak en viss fleksibilitet ved utleie til rene vikariater.
  • Endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet. Virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må nå være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett.
google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.