Publisert: 07. januar 2016

Forslag til nye arbeidstidsreguleringer

Regjeringen nedsatte i 2014 et arbeidstidsutvalg ledet av professor ved UiO, Karen Helene Ulltveit-Moe. Utvalgets mandat var å gjennomgå og vurdere arbeidstidsreguleringene i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet. Arbeidstidsutvalget overleverte sin rapport 6. januar 2016.

Utvalget har konkludert med at særlig uavhengige stillinger bør videreføres, men at vilkårene for når en stilling er «særlig uavhengig» bør presiseres i lov. Personer i særlige uavhengige stillinger er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Det har tidligere vært debatt knyttet til bruken av denne type stilling.

I tillegg foreslås det en ny type stilling, som betegnes som delvis uavhengig. Samlet arbeidstid for personer med delvis uavhengig stilling kan ikke overstige 48 timer per uke gjennomsnittsberegnet over 16 uker, og må gi minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

Det foreslås også endringer i reglene for nattarbeid. I dag er arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 å anse som nattarbeid. Forslaget innebærer at arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00 ikke skal regnes som nattarbeid.

For øvrig inneholder utvalgets forslag en noe utvidet mulighet for gjennomsnittsberegning og forkorting av arbeidshvile for skift- og turnusarbeid uten at det inngås avtale. Det foreslås også større adgang til å benytte medleverordningen hvor det er påkrevd, men strengere yttergrenser for arbeidstiden ved denne type turnus. Også en-tredelsregelen for offshorearbeidere endres, slik at de arbeiderne med arbeidstidsordninger som samlet sett gir bedre vern, kan beholde disse.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.