Publisert: 09. desember 2015 Skrevet av: Advokatfullmektig Jannike Nilsen

Fra nyttår blir det enklere å bygge om og tilpasse bod, loft og kjeller som oppholdsrom

Fra nyttår trer flere endringer i byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK) i kraft.

De tekniske kravene som stilles til boliger er omfattende, og gjelder i hovedsak også ved endringer av eksisterende bygg. Dette innebærer at det ofte er umulig eller svært ressurskrevende å gjøre om kjeller, loft og bod til nye oppholdsrom i eldre hus.

Søknadsplikten for å gjennomføre slike bruksendringer opprettholdes men endringene lemper på kravene knyttet til slike om ombygginger. Formålet med endringene er å gjøre det enklere og billigere å tilpasse boligen sin til endrede behov eller ønske om utleie.

Presisering av når det oppstår ny boenhet

For å unngå ulik saksbehandling og uforutsigbarhet innføres ny bestemmelsen i SAK § 2-2 som tydeliggjør at det å tilpasse boligen for utleie i seg selv ikke betyr at det opprettes egen boenhet.

For at det skal foreligge en ny selvstendig boenhet må denne inneholde alle hovedfunksjoner, dvs. stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, ha egen inngang samt være fysisk adskilt fra øvrig boligareal i den eksisterende boligen.

Kravene som stilles til søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel lempes

Det er søknadspliktig å forestå bruksendringer som innebærer at tilleggsareal gjøres om til hoveddel (eks. kjellerbod til soverom) og motsatt. Dagens regelverk skiller imidlertid på kravet om bruk av ansvarlig foretak.

Nå harmoniseres regelverket ved at kravet om bruk av ansvarlige foretak oppheves for slike saker. Dette betyr at tiltakshaver selv kan stå ansvarlig for bruksendringen uten å involvere ansvarlige foretak.

Det lempes på tekniske krav ved bruksendring

Etter dagens regelverk må boligeiere som utgangspunkt følge kravene for nybygg dersom kjellerboden skal bruksendres til kjellerstue. Dette kan bety omfattende bygningsmessige arbeider og store kostnader. Endringene innebærer at det gjøres unntak fra flere av dagens tekniske krav for slike bruksendringer.

  • Det er ikke lenger et krav om at arealet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne
  • Du bestemmelser selv hvor mye oppbevaring- og bodplass du vil etablere
  • Hvis det er for mye radon kan dette løses med tiltak som forbedrer ventilasjonen
  • Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu
  • Det stilles ikke krav til utsyn fra vinduet
  • Arealet må isoleres, men du bestemmelser selv hvor mye isolasjon det er behov for
  • Takhøyden kan være ned til 2 meter
  • Det holder at arealet er ventilert med vindu/ventil

Det er viktig å være klar over at disse unntakene ikke gjelder bruksendringer som innebærer etablering av ny boenhet.

Videre er det verdt å merke seg at unntakene kun omfatter rom som ligger inntil et annet oppholdsrom, det vil si at rommene må dele tak, gulv eller vegg.

Endelig er det viktig å være klar over at unntakene kun gjelder boliger som er omsøkt før 1. juli 2011, det vil si før TEK ble innført. Dette er for å unngå omgåelser av regelverket ved at man bygger boliger med store tilleggsarealer som loft og kjellerboder med lavere kvalitet som etter salg kan omgjøres til boareal ved å benytte unntaket.

Selv om noen krav blir enklere å innfri, har man som tiltakshaver fortsatt ansvaret for at de tekniske kravene blir fulgt. Det er viktig at det nye oppholdsrommet ikke er farlig å bo og oppholde seg i, og kravene til brannsikkerhet, bærekonstruksjon, fuktsikring og inneklima gjelder derfor fortsatt fullt ut.

Forenklede krav til tiltak på eksisterende bygg i fareområder

I dag er kravene knyttet til sikkerhet mot naturpåkjenninger det sammen for nybygg som ved endringer av eksisterende bygg. Dette kan medføre at boliger som er lovlig oppført i slike områder verken tillates utvidet eller ombygd fordi kravene til sikkerhet mot for eksempel skred ikke er oppfylt.

Endringene som nå innføres innebærer at krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger ved tilbygg, påbygg, bruksendringer og ombygginger på inntil 50 m2 reduseres til laveste sikkerhetsklasse så fremt tiltaket ikke fører til redusert personsikkerhet.

For nærmere info om forskriftsendringene se:

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.