Publisert: 20. februar 2017

Skrevet av:

Advokat og Partner

Generasjonsskifte: Ingen beskatning ved overføring til barnas felles aksjeselskap

Føyen Torkildsen anmodet i januar skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse om overføring til barnas felles aksjeselskap utløste beskatning. Skatteetaten konkludert med positivt fortegn – en gledelig og svært praktisk avklaring fra skatteetaten.

I korthet var problemstillingen følgende: Mor ønsket å overføre to personlig eide tomter i tillegg til et aksjeselskap til sine barn. Denne type overføringer ble tidligere rammet av arveavgiftsloven. Skatteloven ga ingen beskatningshjemmel, og som følge av arveavgiftsreglene så man heller ikke grunnlag for å anvende bestemmelsene om interessefellesskap (sktl §13-1) eller ulovfestet gjennomskjæring. Spørsmålet var således om skatteetaten ville opprettholde det samme standpunkt, nå etter at arveavgiftsloven er opphevet.

Faktum i saken er at mor eide personlig en gård med tilhørende eiendomsarealer. Dette ønsket hun å overføre til neste generasjon. Et av barna skulle overta gården, samt at vedkommende også skulle eie 2/5 av et felles aksjeselskap. De øvrige tre barna skulle eie 1/5 del hver. De formuesobjektene som det her var snakk om og som det var ønskelig å overføre til barnas felleseide aksjeselskap var:

  • en del av en tomt som tidligere var anvendt som steinbrudd, men det ble ikke utøvet noen aktivitet i dag. Derimot er det ønskelig på sikt å utnytte steinbruddet pånytt i et slik omfang at det kvalifiserer til næringsvirksomhet;
  • To tomteparseller som i dag er råtomt uten aktivitet, men som på sikt ønskes å bli benyttet til boligutvikling;
  • 100 % av aksjene i et «tomt» aksjeselskap.

Nå som arveavgiftsloven er opphevet, vil overføringen isolert sett ikke være omfattet av noen skatte- eller avgifts-hjemmel overhode. Hvis derimot mor hadde overført formuesobjektene personlig, ville barnas påfølgende overføring til eget aksjeselskap utløst beskatning. Beskatning ville også bli utløst for det tilfelle at mor overførte formuesobjektene til sitt eget aksjeselskap.

Spørsmålet var dermed om den planlagte disposisjonen ville bli gjenstand for skattemessig gjennomskjæring ut i fra omgåelsesbetraktninger enten etter bestemmelsen om interessefellesskap eller etter de ulovfestede omgåelsesnormene. Og spørsmålet er nå avklart med bindende virkning. Svaret er nei.
Denne type disposisjoner er svært praktiske. Alle disposisjoner må vurderes konkret, men utgangspunktet er nå (langt på vei) at denne type disposisjoner kan gjennomføres uten skattemessige konsekvenser.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.