Publisert: 26. januar 2015

Irske myndigheter støtter Microsoft

I desember 2013 fikk amerikanske myndigheter en kjennelse (court order) som ga myndigheten rett til å kreve innsyn i e-poster lagret i Microsofts datasenter i Irland ved utstedelse av en ransakingsordre.  E-postene var relevante for amerikanske myndigheters pågående etterforskning av en sak om narkotikasmugling. Microsoft har påanket kjennelsen. Saken er nå til vurdering i New York i «United States Court of Appeals for the Second Circuit», etter at amerikanske domstoler i flere instanser har opprettholdt kjennelsen. Klikk på pilen for å lese mer.

Kjennelsen har alvorlige konsekvenser for personvernet og bruk av skytjenester, fordi den gir amerikanske myndigheter myndighet til å kreve utlevert data som amerikanske skytjenesteleverandører har lagret på servere utenfor amerikansk territorium. Normalt ville amerikanske myndigheter kun få tilgang til slike data ved å inngå, eller å benytte allerede eksisterende, bilaterale avtaler med utenlandske myndigheter. I følge domstolen ville det være unødvendig tidkrevende og medføre fare for bevisforspillelse å benytte slike avtaler for å få rett til innsyn. Domstolen la avgjørende vekt på at det var mulig for den amerikanske skytjenesteleverandøren å få tilgang til dataene som var lagret i Irland, og at det derfor var uten betydning at dataene ikke var lagret i USA.

Flere amerikanske skyleverandører og organisasjoner har gitt offisielle innlegg i saken til støtte for Microsofts anke, blant annet Version, Apple, At&T Amazon, CNN, Fox News, Verizon, The Washington Post og nesten to dusin andre teknologi and media selskap.

Teknologiselskapene frykter at en avgjørelse i favør av Microsoft vil skade amerikanske virksomhet utenfor USA da sluttbrukerne vil frykte for datasikkerheten hos amerikanske skytjenesteleverandører. Den vil også eksponere amerikanske virksomheter for rettsforfølgelse og økonomisk risiko i land der slik utlevering av data anses ulovlig jf. internregler og/eller EU-regler. Etter EUs nye personvernforordning, som ennå ikke er vedtatt, vil ulovlig utlevering av data til utenlandske myndigheter kunne medføre bøter på inntil 5 % av et selskaps globale omsetning.

Nyhetsmediene fremhever faren for pressesikkerheten. De frykter at amerikanske myndigheter vil bruke Microsoft saken som presedens til å få utlevert e-post og annen informasjon som tilhører amerikanske journalister (og ev andre personer av interesse for amerikanske myndigheter).

Medlemmer av Europaparlamentet har også engasjert seg i saken til støtte for Microsoft. Tyske Jan Philipp Albrecht, en av forkjemperne for et strengt europeisk personvernregelverk, har i sitt innlegg til domstolen fremhevet at USAs ubegrensede tilgang til data i Europa vil være en trussel mot en enhetlig europeisk personvernregulering. I likhet med teknologiselskapene mener han at innbyggere i Europa er svært bekymret for forskjellene mellom europeiske og amerikanske standarder for personvern. Dersom en slik ransakingsordre anses gyldig vil dette skape bekymring for en stor menge data, som er lagret i datasenter utenfor USA.

Siste aktør på banen er irske myndigheter, som gir sin fulle støtte til Microsoft i et offisielt innlegg i saken (support brief). Irske myndigheter sier at amerikanske domstoler må respektere andre lands suverenitet ved utstedelse av ransakingsordrer. Det fremheves også at Irland og USA har eksisterende avtaler som gjør det mulig å dele data med amerikanske myndigheter.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.