Publisert: 15. mars 2016 Skrevet av: Advokatfullmektig Jarle Langeland og partner Arve Føyen

Mangelfull høring av viktig lovforslag

Dette debattinnlegget ble publisert i Aftenposten 14. mars 2016.

Stortinget må sikre at alle forhold kommer på bordet før behandling av lovforslaget om utvidede fullmakter for politiet.

Regjeringen lanserte fredag sitt lovforslag om utvidede fullmakter for politiet i kriminalitetsbekjempelsen, som omtales som oppfølging av Metodekontrollutvalgets innstilling fra 2009. Proposisjonen er omfattende, på 296 sider, og reiser mange prinsipielle spørsmål. Flere av spørsmålene har ikke vært på høring. De forslagene som har vært på høring var ute i 2010 i forbindelse med Metodekontrollutvalget.

Romavlytting av private hjem

Mye vann har rent i havet siden den gang – både teknologisk og rettslig. Videre er flere av de konkrete lovforslagene vesentlig forskjellige fra hva som ble foreslått av utvalget, uten at det tilsynelatende er innhentet synspunkter på dem fra andre. Her viser vi særlig til spørsmålet om romavlytting av private hjem uten skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold, noe som utvalget mente var grunnlovsstridig.

Ingen høring av sentrale forslag

Det er etter vår mening bekymringsverdig at departementet ikke har gitt høringsinstansene mulighet til å uttale seg om sentrale forslag, enten i det hele tatt eller i lys av den utviklingen som har skjedd siden 2010.

Nå som forslaget likevel er sendt til Stortinget, blir det opp til dem å sikre at alle forhold kommer på bordet før forslaget blir tatt opp til behandling

Særlig gjelder dette etter at Lysne-utvalget, som nylig leverte sin rapport, understreket at «utvidelser av kriminalitetsbekjempende metoder angår både samfunnet som helhet og det enkelte individ» og at «det må sikres at hensyn utover myndighetenes egne blir ivaretatt på en forsvarlig måte, og at det skapes en offentlig debatt».

Lysne-utvalget pekte også på at det «er behov for ytterligere evaluering av eksisterende metoder», forutsetningsvis før det fremmes nye «pakker» med overvåkingsmetoder for politiet.

Justisministerens påstand ikke riktig

Prosessen som pågår nå med regjeringens lovforslag, er på mange måter det motsatte av fremgangsmåten som ble foreslått av Lysne-utvalget. Disse spørsmålene er simpelthen for viktige til at forslag blir lagt frem for Stortinget direkte fra departementsbyråkratenes skrivebord.

Vi finner det også oppsiktsvekkende at Justis- og beredskapsministeren i pressekonferanse fredag uten å nøle svarer at alt har vært ute på høring, når dette vitterlig ikke er tilfellet.

Nå som forslaget likevel er sendt til Stortinget, blir det opp til dem å sikre at alle forhold kommer på bordet før forslaget blir tatt opp til behandling.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.