Publisert: 31. oktober 2016

Skrevet av:

Advokat (permisjon)

Misbruk av rettigheter er ikke vernet

En person som søker på en jobb som han ikke vil ha, vil ikke være vernet av diskrimineringsforbudet dersom han ikke får jobben. Det har EU-domstolen slått fast.

EU-domstolen har fastslått at diskrimineringsvernet gjelder ikke om formålet er misbruk av rettigheter

Saken handlet i korte trekk om en tysk advokat som søkte på en trainee-stilling i et tysk forsikringsselskap. Søknaden ble avslått, og arbeidstakeren krevde erstatning fra forsikringsselskapet da han hevdet seg aldersdiskriminert. Da han oppdaget at trainee-stillingene kun var besatt av kvinner, hevdet han seg også diskriminert på grunnlag av kjønn.

Etter EU-retten (likebehandlingsdirektivet) er en jobbsøker beskyttet mot forskjellsbehandling, både hva gjelder alder og kjønn. EU-domstolen slo imidlertid fast at dette vernet ikke gjaldt for den tyske advokaten. Årsaken var at han kun søkte på stillingen for å oppnå status som jobbsøker for å kunne kreve erstatning for forskjellsbehandling. Avgjørelsen er relevant for norsk rett da likehandlingsdirektivet (2006/54/EF) er innlemmet i EØS-avtalen.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.