Publisert: 14. mars 2016 Skrevet av: Advokatene Øyvind Ransedokken og Arve Føyen

Norwaco gikk på en smell i Høyesterett

Tapte krav om betaling av vederlag for videresending på i underkant av 16 MNOK mot Get alene, og taper mer enn det dobbelte i forhold til Altibox, Canal Digital og andre TV-distributører. I tillegg må Norwaco dekke sakskostnader til GET for Høyesterett med Nok 1 026 565.

Norwaco har gått på nok et nederlag, denne gang i Høyesterett. Ved dom av 10. mars 2016 avgjorde Høyesterett at det ikke skal anses som «videresending» som gir Norwaco rett til å innkreve vederlag når et kabelselskap distribuerer TV-kanaler basert på TV-signaler som hentes direkte fra kringkasteren via en kryptert fiberforbindelse. Dette gjelder selv om kringkasteren samtidig kringkaster de samme TV-kanalene via satellitt og over bakkenettet for direkte mottak av TV-seerne.

Dette betyr at kabelselskapets distribusjon av TV-kanaler i slike tilfeller skal regnes som primærkringkasting som ikke krever en ny klarering av opphavsrettighetene som inngår i sendingene når kringkasteren allerede har klarert innholdet. Dette vil også gjelde for alle fiberaktører som henter signaler direkte fra kringkaster.

Saken gjaldt en tvist mellom Norwaco og Get AS (Get) vedrørende spørsmålet om Get er pliktig til å betale videresendingsvederlag til Norwaco ved selskapets distribusjon av TV-kanaler til sine abonnenter på nevnte måte. Partene har vært uenige om hva som er den riktige forståelsen av begrepet «videresending» i åndsverkloven § 34 i en årrekke, og nå har altså Høyesterett tatt endelig stilling til spørsmålet i Gets og andre kabelselskapers (og fiberaktørers) favør.

Dommen er av prinsipielt stor betydning for spørsmålet om klarering av opphavsrettigheter ved distribusjon av TV-kanaler og vil få generell virkning for distribusjon av alle TV-kanaler hvor distributøren henter TV-signalet direkte fra kringkasteren på samme måte som Get.

For Norwaco betyr dette formodentlig slutten på innkreving av videresendingsvederlag i slike tilfeller. Med dette er en årelang strid mellom Norwaco på den ene siden, og Get og andre distributører som henter signaler direkte fra kringkaster på den andre siden, endelig avgjort av Norges høyeste rettsinstans.

Føyen Torkildsens advokater Øyvind Ransendokken og Arve Føyen utaler seg om saken på DN.no i dag, les her.

 

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.