Publisert: 27. februar 2017

Skrevet av:

Advokat og Partner

Oppsigelse av hovedtillitsvalgt

Asker og Bærum tingrett avsa 3. februar i år en dom som gjaldt sakligheten av oppsigelse av hovedtillitsvalgt. Oppsigelsen skjedde som ledd i en nedbemanningsprosess. Hovedtillitsvalgte mente oppsigelsen var ugyldig og krevde i tillegg erstatning på grunnlag av diskriminering grunnet fagforeningstilhørighet. Hovedtillitsvalgte vant frem med at oppsigelsen av ham var ugyldig, og han ble tilkjent oppreisningserstatning på kr. 20.000.

Rettens flertall fant at Evry hadde saklig grunn til å avgrense utvelgelseskretsen til mindre enheter enn den juridiske personen. Rettens flertall fant også at Evry hadde saklig grunn til å fravike ansiennitetsprinsippet og benytte kompetanse som førende utvelgelseskriterium. Retten fant imidlertid at den konkrete utvelgelsesvurderingen av hovedtillitsvalgte var beheftet med flere feil. Selskapet hadde blant annet ikke foretatt en forsvarlig kompetansekartlegging av ham.

Avgjørelsen illustrerer tre viktige faktorer knyttet til nedbemanningsprosesser:

  • det er adgang til å definere hensiktsmessige utvelgelseskretser;
  • det er adgang til å ha kompetanse som førende utvelgelseskriterium;
  • det er svært viktig å dokumentere grunnlaget for den konkrete utvelgelsen av hver enkelt ansatt som blir overtallig.

Det er ukjent om dommen vil bli anket.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.