Publisert: 01. november 2018

Skrevet av:

Advokat og Partner

Oppsigelse og samvittighetsgrunner

Høyesterett avsa 11. oktober dom i oppsigelsessaken av en fastlege som av samvittighetsgrunner ikke ønsket å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. Legen hadde tapt saken i tingretten, men vunnet frem i lagmannsretten. Høyesterett ga fastlegen medhold i at oppsigelsen ikke var saklig.

Høyesteretts begrunnelse var ikke at en fastlege har adgang til å reservere seg mot utførelse av alminnelige arbeidsoppgaver som tilligger stillingen på grunn av samvittighetsgrunner. Høyesteretts begrunnelse er at kommunen hadde inngått bindende avtale med fastlegen om at hun i sitt virke som fastlege i kommunen ikke var forpliktet til å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. Avtalen var ikke i strid med gjeldende lovverk og kommunen kunne naturlig nok ikke løpe fra sine avtalerettslige forpliktelser og pålegge fastlegen å sette inn spiral.

Selv om det ikke var avgjørende for Høyesteretts resultat uttalte de seg om forholdet til EMK art 9 om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Høyesteretts uttalelser tilsier at dersom en fastleges reservasjon mot å sette inn spiral, innebærer at kvinnen det gjelder ikke får dette utført eller blir stilt overfor urimelige vanskeligheter i denne forbindelse, vil det trolig ikke være adgang til å reservere seg med henvisning til EMK art 9. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

At fastlegen i Sauherad kommune fikk medhold i at oppsigelsen av henne var ugyldig er derfor ikke et uttrykk for at leger kan reservere seg mot innsetting av spiral på grunn av samvittighetsgrunner.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.