Publisert: 24. november 2016

Prosessvarsel er ikke alltid fristavbrytende

Ny dom fra Høyesterett av 14. juni 2016 om at prosessvarsel etter tvisteloven § 15-9 ikke bevarer den fristavbrytende virkningen av forliksklage.

En byggherre hadde reist erstatningssaker mot entreprenøren og prosjektlederen. Kravet gjaldt erstatning etter oppføring av to boligblokker i Bodø.

Begge saker ble innstilt av forliksrådet. Byggherren reiste deretter sak mot entreprenøren innen ettårsfristen i tvisteloven § 18-3 andre ledd, og prosessvarslet samtidig prosjektlederen, jf. tvisteloven § 15-9. Når det gjaldt saken mot entreprenøren ble det inngått rettsforlik mens saken var oppe i tingretten.  Stevning mot prosjektlederen ble først tatt ut etter utløp av ettårsfristen.

Resultatet i dommen ble at Høyesterett som lagmannsretten kom til at prosessvarslet i saken mot entreprenøren ikke var fristavbrytende i forhold til prosjektlederen, og at kravet mot prosjektlederen dermed var foreldet.

Begrunnelse til høyesterett var at tvisteloven § 18-3 andre ledd må tolkes i samsvar med ordlyden, slik at det bare er stevning eller ny forliksklage som bevarer den fristavbrytende virkningen av den opprinnelige forliksklagen. Foreldelsesloven § 19 nr. 1 er en regel om fristavbrudd ved prosessvarsel overfor en av flere skyldnere i samskyldforhold, og er ikke en regel om bevaring av fristavbrudd som allerede er foretatt.

Det er derfor viktig å merke seg at Foreldeseslovens § 19 nr. 1 er en regel om fristavbrudd ved prosessvarsel overfor en av flere skyldnere i samskyldforhold, men er ikke en regel om bevaring av fristavbrudd som allerede er foretatt ved forliksklage.

 

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.