Publisert: 30. januar 2017

Skrevet av:

Advokat og Partner

Sakskostnader i arbeidsrettstvister

I saken som Høyesterett behandlet, var oppsigelsen av arbeidstakeren begrunnet i nedbemanning. Ansatte saksøkte arbeidsgiveren og påstod oppsigelsene ugyldig. Før hovedforhandling fant sted trakk imidlertid arbeidsgiveren oppsigelsene tilbake. Bakgrunnen for at oppsigelsen ble trukket var endrede faktiske forhold på arbeidsgivers side.

Arbeidsgiveren mente imidlertid at oppsigelsene var gyldig, og ville derfor ikke dekke arbeidstakerens sakskostnader. Sakene ble hevet av retten for den delen som gjaldt oppsigelsens gyldighet, men de ansatte krevde at domstolen påla arbeidsgiveren å dekke deres sakskostnader. Dette motsatte arbeidsgiveren seg. Pr. dato har Høyesterett behandlet én av disse sakene, og gitt fullt medhold i at arbeidsgiveren ikke er forpliktet til å dekket arbeidstakerens sakskostnader. Høyesterett påla i tillegg arbeidstakeren å erstatte arbeidsgivers sakskostnader i forbindelse med saken som gjaldt arbeidsgivers plikt til å dekke arbeidstakerens sakskostnader. Høyesterett kom til samme resultat som tingretten og lagmannsretten.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.