Publisert: 21. desember 2016

Skrevet av:

Senioradvokat

Ingen smal sak å si opp ansatte i prøvetid

Hva skal egentlig til for å si opp en ansatt i prøvetiden? En ny dom fra Eidsivating lagmannsrett oppklarer. Føyen Torkildsen har oppsummert dommen.

Det er gjengs oppfatning blant arbeidsgivere at det ikke stilles særlig høye krav til å kunne si opp en medarbeider som ikke fungerer i prøvetiden. Terskelen for å si opp ansatte i prøvetiden er lavere, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6, men det kreves likevel at arbeidsgiveren evner å synliggjøre sakligheten på en tilstrekkelig måte. I en fersk dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 6. desember 2016 ble en selger i en bedrift som leverte kasse- og butikkdatasystemer til virksomheter over hele landet, oppsagt i prøvetiden. Grunnlaget for oppsigelsen var svært generelt formulert, og lagmannsretten kom frem til at arbeidsgiveren ikke på tilstrekkelig vis hadde sannsynliggjort at det forelå saklig grunn for oppsigelsen. Oppsigelsen ble derfor kjent ugyldig.

Dersom det skaper usikkerhet om det er bevismessig dekning for at oppsigelsen er basert på et relevant faktisk grunnlag, vil dette gå ut over arbeidsgiveren, og oppsigelsen vil kunne kjennes ugyldig.

Det samme gjelder eventuell usikkerhet med hensyn til om arbeidsgiveren sørger for å gi tilstrekkelig opplæring, veiledning og annen oppfølging forut for oppsigelsen.

Formålet med en lavere terskel for oppsigelse i prøvetiden er å gi arbeidsgiveren mulighet til – i løpet av en begrenset periode – å foreta en reell vurdering av den nyansatte opp mot de faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper som stillingen krever, og som arbeidsgiveren kan forvente. Lagmannsrettsavgjørelsen er et utmerket eksempel på at dersom arbeidsgiveren ikke lykkes i å spesifisere og konkretisere hva ved utførelsen av arbeidet som rent faktisk ikke oppfyller arbeidsgiverens krav, vil man risikere at oppsigelsen blir kjent ugyldig.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, og kan bli anket til Høyesterett.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.