Personvernerklæring

Gyldig fra 01.07.2018

1.                  GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Føyen er opptatt av å håndtere og beskytte dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de behandles og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Managing Partner i Advokatfirmaet Føyen AS, org 885 719 392, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger virksomheten behandler. Henvendelser knyttet til Føyen behandling av personopplysninger sendes til personvern@foyen.no

Behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er nødvendig for at vi som advokatvirksomhet skal oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss som leverandør av juridiske tjenester, herunder oppdrag, tjenesteavtaler, samt kundeadministrasjon, kundepleie og fakturering.

2.                  Informasjon vi samler inn

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

Personopplysninger samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg, eller de genereres i forbindelse med bruk av våre tjenester, men kan også innhentes fra offentlige tilgjengelige registre som Foretaksregisteret, Brønnøysundregistrene mm.

Føyen er pliktig til å foreta kundekontroll etter §§ 6 til 13 og løpende oppfølging etter §14, jf. hvitvaskingsloven § 5. Som ny kunde ber vi deg for eksempel om personopplysninger som navn, fødselsnummer, e-postadresse og telefonnummer. Videre kan det kreves tilleggsinformasjon for å holde opplysningene oppdatert eller for å kontrollere at opplysningene vi samler inn er korrekte.

Enhver behandling av personopplysninger av Føyen gjøres i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

3.                  Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn

Personopplysningene som samles av Føyen benyttes for følgende formål:

 

3.1.             Behandling av personopplysninger relatert til våre tjenester

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle rettslige og avtalemessige forpliktelser, samt å gi deg rådgivning og tjenester innenfor våre forretningsområder. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi gir tilbud og inngår en avtale. Videre er formålet med behandling av personopplysninger å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere tjenester som avtalt. I tillegg til å oppfylle kontrakten, behandler vi også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter og/eller myndighetsbeslutninger.

Relatert til våre tjenester samler vi inn følgende personopplysninger om deg:

 • Navn/kontaktnavn
 • Fødselsdato/personnummer
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer

 

3.1.1.            Behandlingsgrunnlag

Føyen behandler personopplysninger med grunnlag i:

  • Samtykke fra subjektet avtalen er inngått med, (jf. GDPR Artikkel 6(1) b.)
  • Å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Føyen (jf. GDPR Artikkel 6(1) c.), eller
  • Berettigede interessene som forfølges av Føyen eller en tredjepart, med mindre den det angår innehar interesser, rettigheter eller friheter som går foran og krever vern av personopplysninger (jf. GDPR Artikkel 6(1) f.)

Alle ansatte i Føyen er også underlagt generell taushetsplikt og har signert egen taushetserklæring.

3.2.             Personopplysninger knyttet til jobbsøkere

Behandling av personopplysninger knyttet til jobbsøkere er behandlet i egen personvernerklæring hos vår samarbeidspartner HR-Manager. HR Managers personvernerklæringen finner du på www.hr-manager.no

Relatert til jobbsøknader samler vi inn følgende personopplysninger om deg:

 • Navn og adresse
 • Personnummer
 • E-post
 • Telefonnummer
 • CV
 • Karakterutskrifter
 • Referanser

 

3.2.1.            Behandlingsgrunnlag

Føyen behandler personopplysninger i forbindelse med jobbsøknader med grunnlag i:

 • Oppfylle en avtale med den det gjelder eller for å gjennomføre tiltak på dennes anmodning før avtaleinngåelse, jf. GDPR Artikkel 6(1) b.
 • Samtykke fra subjektet som søker på stillingen, jf. GDPR Artikkel 6(1) a.

Alle ansatte i Føyen er også underlagt generell taushetsplikt og har signert egen taushetserklæring.

3.3.             Behandling av personopplysninger i tilknytning til markedsføring, informasjon og statistikkformål

 

3.3.1.            Cookies

Føyen benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden foyen.no. En informasjonskapsel er en liten fil som lagres på datamaskinen din og som bidrar til å lagre informasjon om din bruk av nettstedet vårt. Vi bruker Google Analytics for å kunne analysere bruken av vår nettside. Google Analytics er et verktøy for å forbedre og utvikle brukeropplevelser på vår nettside. Informasjonskapslene bruker informasjon som IP- adresser, nettlesertype og andre identifikatorer på de besøkenes enheter til å se hvilke sider på nettsiden vår som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Føyen bruker såkalt «anonymize IP», en funksjon som gjør at disse opplysningene ikke kan bli brukt til å identifisere enkeltpersoner.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på foyen.no samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. Ønsker du å slette cookies fra din nettleser kan du lese mer om dette her.

 

3.3.2.            Spørreundersøkelser

Føyen bruker Questback til å gjennomføre spørreundersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og en eventuell besvarelse behandles kun opp mot det angitte formålet. Undersøkelsene som blir sendt ut er i utgangspunktet aldri anonyme med mindre dette blir oppgitt spesielt. Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Føyen samle inn noe informasjon som kan kobles til deg som enkeltperson.

 

3.3.3.            Nyhetsbrev og seminarinvitasjoner

Føyen sender jevnlig ut nyhetsbrev, seminarinvitasjoner og andre relevante nyheter via e-post til sine kunder og kontakter som har samtykket til dette. For at vi skal kunne sende e-post ber vi om kontaktopplysninger i form av navn, arbeidsgiver og e-post adresse. Opplysninger samles inn gjennom jevnlig kundekontakt, som ledd i å levere våre tjenester, samt at personer selv melder seg på våre nyhetsbrev, eller gjennom deltakelse på våre seminarer, og gir samtykke til å motta disse.

Det er frivillig å motta nyhetsbrev og annen informasjon fra Føyen. Du kan derfor når som helst melde deg av våre nyhetsbrev og seminarinvitasjoner. I alle nyhetsbrev og seminarinvitasjoner er det oppgitt en lenke til avmeldingsside hvor hver enkelt selv kan melde seg av.

Apsis er databehandler for Føyens nyhetsbrev og seminarinvitasjoner. Alle kontaktopplysninger oppgitt ved registrering lagres i en egen database. Vi behandler alltid opplysningene konfidensielt og deler aldri opplysningene med andre. Opplysningene slettes når du melder deg av våre e-post utsendelser og/eller om vi får tilbakemelding om at e-posten ikke lenger er aktiv. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

Føyen bruker påmeldingsløsningen til Apsis ved påmelding til seminarer og kurs i vår regi. I denne løsningen kan du melde deg på våre seminarer og kurs ved å oppgi navn, arbeidsgiver, stillingstittel og e-post. Dette er informasjon vi innhenter med formål i kurs og seminaradministrasjon/-koordinering, for eksempel ved utsendelse av påmeldingsbekreftelser eller kursmateriell, produksjon av navneskilt og for å kunne innhente kursavgift. Ved betalte seminarer og kurs vil vi i tillegg be om fakturadresse ved påmelding. Personopplysninger som er samlet inn og lagret for å administrere seminarer og kurs blir oppbevart og behandlet så lenge det er behov og vil slettes så snart formålet for behandling ikke foreligger lenger.

4.                  Deling av informasjon til tredjeparter

Personopplysninger som Føyen er behandlingsansvarlig for, deles ikke med tredjeparter, med unntak av

 • utlevering som følger av en lovpålagt forpliktelse som Føyen er underlagt, som for eksempel skattemyndigheter og tilsynsmyndigheter.

5.                  Informasjonssikkerhet og lagringstid

Føyen har organisatoriske og tekniske tiltak iverksatt for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger som Føyen er behandlingsansvarlig for lagres så lenge du har en relasjon til Føyen. Ved opphør av kundeforholdet vil Føyen slette personopplysningene. Vi kan likevel beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser, og i henhold til krav til oppbevaringstid i lover og forskrifter.

6.                  Dine rettigheter

Som kunde av Føyen har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har registrert om deg. Du kan be om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg som Føyen er behandlingsansvarlig for. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Forespørsler som nevnt over sendes per e-post til: personvern@foyen.no. Føyen skal svare så snart som mulig og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, skal Føyen gi en tilbakemelding som inkluderer begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om forventet tidspunkt for svar. Føyen kan beholde dine personopplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser og håndheve våre avtaler.

Dersom du mener Føyen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningslovgivningen, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

7.                  Endringer til personvernerklæringen

Føyen forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen, for eksempel ved endrede regulatoriske krav. Vår til enhver tid oppdaterte personvernerklæring vil være publisert på www.foyen.no.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.